OTELLERDE BAŞARININ SAHİPLERİ

Güncel, slide, Yazarlar 23 Temmuz, 16:12'de eklendi

Türk insanı, bir ekibin, bir grubun, bir topluluğun ortak gayretleri, katkıları, özverileri ile kazanılmış ortak başarıyı kişiselleştirme konusunda çok yeteneklidir.

Business Connection

GM Turizm ve Yönetim Dergisi yazarı K.ünsal Barış yazdı.

Kurumsallaşmayı gerçekleştirememiş işletmeciler ve profesyonelleşememiş yöneticilerin yönetimindeki işletmelerin başarıya ulaşabilmesi bazen tesadüflere, bazen içinde bulunan yılın turizm konjoktürüne, bazen mevsimsel gelişmelere ve bazen de sürprizlere bağlıdır.

 

Böyle bir sonuçta ise başarıyı ya işletme sahibi veya Genel Müdür sahiplenir.

 

Başarısızlık durumunda ise, taraflar kendilerine başarısızlıktan bir pay biçmedikleri gibi, başarıda “ben” diyen taraflardan işletmeci olanı, başarısız bir sezon sonunda, sorumluluğu direkt Genel Müdür’ün sırtına yükleme kolaylığını seçer.

 

Böyle bir sezon sonunda ayrılık rüzgarları eser. İşletmeci, Genel Müdürü ile olan işbirliğini bitirir. İşletmeci kendisine yeni bir Genel Müdür ararken, Genel Müdür de kendisine yeni bir işyeri aramaya koyulur.

 

Başarıyı üstlenme konusunda yarışa girip, böbürlenirlerken iyi, güzel oluyor da, işler ters gittiğinde, yolları hemen niye ayırırlar, bunu anlamak güç oluyor.

 

Oysa ki işletmenin başarısı bir ekip çalışmasının olgunlaşmış meyvesidir. Öncelikle bu ilkeyi iyi bilmek, sonra da Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek gerekmez mi?

 

“Bir otel ekibini başarılı kabul edebilmek için gerekli kriterler neler olabilir?” sorusuna cevap bulabilmek için, otelleri ve ekipleri başarılı saydıracak bazı spesifik kriterleri birlikte gözden geçirelim:

 

 • “Occupancy” oranı, rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek olabilir.

 

 • “Avarage rate” rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek olabilir.

 

 • Bütçe gelirleri rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek olabilir.

 

 • Bütçe giderleri rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha düşük olabilir.

 

 • Personelin eğitim seviyesi ve memnuniyet düzeyi yükseltilerek daha az personel sayısı ile çalışılabilir.

 

 • Konukların gereksinmeleri dikkate alınarak, işletme standartları, rakip otellerden veya geçmiş yıllardan daha donanımlı hale getirilebilir.

 

 • İşletme, uluslar arası hijyen kurallarını uygulamada örnek seçilebilir.

 

 • İşletme içi ve dışı iletişim kurmada rakip otellere ve geçmiş yıllara kıyasla daha popüler, sempatik ve saygın hale gelebilir.
 • Reklam ve tanıtımda rakip otellere ve geçmiş yıllara kıyasla farklılık ve gelişim sağlanabilir.

 

 • İşletme içi ve dışı çevre düzenlemesi ile dikkat çekici ve örnek olabilir.

 

 • Uluslar arası kongre, fuar, toplantı, konser, sergi, sanat etkinlikleri ile rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha üstünlük ve takdir sağlamış olabilir.

 

 • İşletmenin bakımlılığı rakip otellere veya geçmiş yıllara kıyasla daha fark edilir hale gelebilir.

 

Bu kadar örnek, fikir vermek için yeterlidir sanırım.

 

Somut bir başarı kazanabilmek için yukarıdaki hususlardan herhangi biri veya birkaçını gerçekleştirmek yeterlidir. Otel GM’i ve ekibini başarıya götüren itici motor da İşletme sahipleridir. İşletme sahibinin koruması, desteği, teşviki, olgunluğu olmadan profesyonel yöneticilerin başarısı zordur.

 

İşletmecilerin atayacakları iyi eğitimli, deneyimli, kreatif ve vizyoner bir GM’in yönetiminde, yine iyi eğitim görmüş, deneyimli, işini seven, özverili, azimli, işini kaybetme korkusu içinde olmayan, işyerinde mutlu bir ekibin birlikte çalışmalarının sonucunun başarı ile taçlanacağı kuşku götürmez.

 

Ekip çalışmasını, paylaşımcılığı, yetkileri, sorumlulukları, başarıyı ve başarısızlığı paylaşamayan işletme ve yönetimlerin başarı şansı tesadüflere bağlıdır.

 

Ekip çalışması sonucunda başarıda rol alan taraflar kuşkusuz ki;

 

 • Profesyonel bir işletmeci,
 • Profesyonel bir Genel Müdür,
 • İyi eğitimli ve mutlu bir kadro,
 • Grup akışını sağlayan tur operatörleri,
 • Münferit rezervasyon akışı sağlayan şirket mensupları,
 • İşletmeye sağlıklı lojistik destek veren otel dışındaki partnerlerimizdir.

 

Çarkın bir dişlisi kırılırsa, çark ya aksayarak döner veya hiç dönmez. Çarkın irtibatlı olduğu diğer bağlantılar da sekteye uğrar. Sonuç olarak motorun çalışmasından ya verim alınamaz veya motor stop eder. Ekip çalışmasını da motorun çalışmasına benzetebiliriz. Otelin herhangi bir departmanın görevini aksatması durumunda ekibin, yani otelin başarısına da gölge düşer. Bir başka örnekleme; ekip elemanlarını bir orkestranın enstrüman çalan bireyleri olarak kabul edersek, bu orkestranın yönetilmesinde, koordinasyonunda, uyum ve ahengi sağlayacak olan da maestro’dur. Yani otelin Genel Müdürüdür.

 

Başarının sırrı, yukarıda rolü olan tarafların; ciddi, azimli, içten, ahenkli, özverili, huzurlu ve uyumlu çalışmalarına bağlıdır. Başarının bir kişiye mal edilmesinin, otel içindeki motivasyonu olumsuz etkileyeceği dikkate alınmalıdır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.