Şehir Plancılarından ‘Turizm Tesisleri Yönetmeliği’ Değerlendirmesi

Güncel 18 Temmuz, 11:02'de eklendi

Şehir Plancılarından ‘Turizm Tesisleri Yönetmeliği’ Değerlendirmesi

Şehir Plancıları Odası, ‘Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği’ hakkında açıklamada bulundu.

Sehir plancilari

Açıklamada, Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu yasal düzenlemeyle mevzuatın kamu yararı içerikli son kırıntılarının da “daha fazla inşaat-daha fazla kar” hırsıyla yok edilmesi kolaylaştırıldığı iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlgili yönetmelik turizm tesislerine bütünlüklü bir bakış açısına sahip değil. Sadece 4-5 yıldızlı otel ve tatil köylerine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Amacı “…Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” değil. Sadece 4-5 yıldızlı, büyük sermaye gruplarına ait otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmayı amaçlıyor.

Anayasa’ya aykırı

Yönetmelik ile kamu yararına büyük oranda kapatılmış sahil şeritlerinde, düşük gelirli grupların kullanımına olanak sağlayan son alanların da büyük sermaye gruplarının kullanımına tahsis edileceği görülmektedir. Bu durum açık bir şekilde Anayasa`ya, Kıyı Kanunu`na ve Kıyı Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ruhuna aykırıdır. Sahil şeritlerinde yer alan orman vasıflı alanların turizme açılması son kalan orman alanlarının da yapılaşarak yok olmasına neden olacaktır. Olumsuz etkilerini hissettiğimiz iklim değişikliğine hız katacaktır. Yönetmeliğin, amacının tersine, var olan kıyı kesimi orman alanlarının yağmalanmasının önünü açacağı görülmektedir.  Talebi bu alanlara yönlendireceği ve yapılaşmayı hızlandıracağı açıktır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.