Antalya’da Yatak Arzı Nasıl Gelişiyor?

Sektörel Haberler 13 Kasım, 09:17'de eklendi

Antalya’da Yatak Arzı Nasıl Gelişiyor?

Türkiye’de en fazla işletme belgeli otel yatağı sayısına sahip olan Antalya tesisleri, 2016 yılından başlayarak, “yenileme” yatırımlarına ağırlık  veriyor.  Son 10 yıllık yatırım eğilimlerine baktığımızda yapılan yeni yataklarla, yenileme yapılan yatak sayıları arasında bir dengelenme var. Öyle ki, son 5 yılda yenilenen yatak sayısı, yenileri arkasında bırakmış.

yatak

Turizmdatabank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı analize göre; 15 yılda Antalya’nın işletme belgeli yatak sayısı 2 kat arttı. Ve 230 bin dolayından 460 bin dolayına çıktı.

2005-2015 döneminde yılda ortalama 25-30 bin olan yatak sayısı artışı, 2016 sonrasında 13-14 bin bandına düştü. Bu; hem ildeki otel yapılabilir alanların doygunluğa erişmiş olmasını gösteriyor. Hem de yatırımların diğer turistik merkezlere kaymasından kaynaklı.

Antalya’da otel yataklarının ne kadarı yenilendi?

Bu sürece Antalya’da, teşvikli ve teşviksiz yeni otel yatağı sayısı toplam 2; 25 bin artış yaşadı. 15 yılda 280 bin dolayında otel yatağı da yenilendi. Yuvarlak bir hesapla bugün sahip olunan 460 bin yatağın % 60’ına yakını, (tamamlama, tevsii, modernizasyon dahil) yenilenmiş.

Otel Yenilemelerine Artış Devam mı?

Grafikteki gibi ; 2010-2015 döneminde, yeni yataklar sürekli gelişim gösteriyor. Yenilemeler zigzaglı eğilim göstermekteydi. Krizin de etkisiyle 2015/2016 sürecinde yatırımlarda düşüş yaşandı. 2016 sonrasında yatak yenilemeleri çok hızla arttı. Yeni yatak yatırımları da 2018’in ardından tırmanışa geçti. Sayı bakımından ise 2019 sonun kadar yenilemeler öndedir. Covid etkisinde geçen 2020 yılında ise Antalya’da yeni yatak ve yenilenenlerin sayısı azalmakla birlikte birbirlerine eşit düzeyde olduğu görüldü.

Как меняется количество гостиничных мест в Анталии?

Максимальный действующий сертификат с количеством гостиничных мест в Турции Анталия, начиная с 2016 года «реновация» отдаёт приоритет инвестициям. Когда мы смотрим на инвестиционные тенденции последних 10 лет, мы видим баланс между созданием новых и количеством отреставрированных гостиничных мест. Так что, количество обновлённых мест за последние 5 лет, оставило позади новые.

Согласно анализу, проведённому Turizmdatabank на основе данных Министерства культуры и туризма; За 15 лет количество мест с бизнес-лицензиями в Анталии увеличилось вдвое. И увеличилось примерно с 230 тысяч до примерно 460 тысяч.

Среднее количество мест, которое составляло 25-30 тысяч в год в период 2005-2015 годов, снизилось до 13-14 тысяч после 2016 года. Это показывает, что гостиничные площади в провинции Анталии достигли насыщения. Это также связано с перемещением инвестиций в другие туристические центры.

Сколько мест было обновлено в Анталии?

В этом процессе количество новых гостиничных мест со льготами и без них в Анталии составляет 2; Он вырос на 25 тысяч. За 15 лет обновлено около 280 тысяч мест в гостиницах. По приблизительным подсчётам, почти 60% из 460 тысяч мест, находящихся сегодня в собственности (включая достройку, расширение, модернизацию), были отремонтированы.

Продолжается ли увеличение количества ремонтов в отелях?

На графике; В период 2010-2015 гг. инвестиции в новые гостиничные места постоянно идут вверх, обновление было зигзагообразным трендом. Под влиянием кризиса в период 2015/2016 гг. произошло сокращение инвестиций. После 2016 года количество обновлённых мест быстро увеличилось. Инвестиции в новые гостиничные места также начали расти после 2018 года. Если говорить о количестве, то это продления наблюдалось и до конца 2019 года. В 2020 году под влиянием Covid количество новых мест и обновленых, в Анталии уменьшилось, но было видно, что они остались на том же уровне.

 

Gm Turizm ve Yönetim Dergisinin Diğer Haberlerini Okumak İçin Tıklayınız!

 

Erol Çanga : 2021 Yüzyılın “Last Minutine” Yılı Olacak

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.