İflas Müdürlüğü Öger Tur’un Alacaklılarına Çağrıda Bulundu

Sektörel Haberler 8 Ağustos, 11:38'de eklendi

İflas Müdürlüğü Öger Tur’un Alacaklılarına Çağrıda Bulundu

Vural Öger’in kızı Nina Öger’in sahip olduğu Öger Otel İşletmeleri 581 milyon lira borçla iflas etmişti. İflas Müdürlüğü Öger Tur alacaklılara çağrıda bulundu.

Nina Oger

Vural Öger’in kızı Nina Öger’in sahip olduğu Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, 581 milyon lira borçla iflas etmişti. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü, Öger Tur iflasının açılmasıyla ilgili düzenlenecek toplantıya alacaklıları davet etti. Duyuruda alacaklılar toplantısının 10 Eylül Salı günü saat 10:00’da İstanbul Adliye Sarayı Çağlayan Adliyesi 3. Kat, C1-305 nolu seminer salonunda yapılacağı belirtildi.

Düzenlenecek ilk toplantıya alacaklıların gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri istendi. İflas eden Öger Tur’da alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri istendi.

Öger Tur’a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öger Turizm 581 Milyon Lira Borçla İflas Etti

Öger Turizm 581 Milyon Lira Borçla İflas Etti

Vural Öger’in kızı Nina Öger’in sahip olduğu Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, 581 milyon lira borçla iflas etti.

Nina Öger’in Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski adı Holiday Plan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Majesty Otelleri), 581 Milyon 227 Bin Tl borç ile iflas etti.

Turizmdays.’te yer alan habere göre, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesinde 20.01.2016 tarihinde Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı iflas davası 30.05.2019 tarihinde sona erdi. Mahkeme Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin iflasını kabul etti.
İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında ”Bilirkişi heyetince düzenlenen 09.04.2019 tarihli ek rapor incelendiğinde rayiç bedel hesabına göre Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin 581 Milyon 227 bin TL borca batık olduğu bildirilmiştir. Toplanan tüm deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre davacı şirketin 30.04.2018 tarihi itibariyle 4 milyon 22 bin 777 TL SGK borcu olduğu, yine 09.04.2019 tarihi itibariyle 6 milyon 187 bin 860 TL vergi aslı, geri kalanı da gecikme zammı olmak üzere toplam 8 Milyon 598 bin 884 TL vergi borcu bulunduğu, davacı şirketin hakkında 108 adet açılmış icra takibi bulunduğu, alınan bilirkişi raporuna göre şirketin borca batık olduğu anlaşıldığından doğrudan doğruya iflasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.