TAHSİSLİ TURİZM ARAZİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE NE DEĞİŞTİ?

Sektörel Haberler 26 Şubat, 11:07'de eklendi

TAHSİSLİ TURİZM ARAZİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE NE DEĞİŞTİ?

‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldığı resmi gazetede duyuruldu. Buna göre Yönetmeliğin 21. Maddesinde değişti. Bunun yanıa bir de geçici madde eklendiği bildirildi. Bakalım bu değişiklikte neler var?

 

‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisine yönelik Yönetmelikte Değişiklik Yapılması yönündeki Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yer aldı.

Yönetmeliği 21. maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde yapılan değişiklikle, daha önce Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre arttırılması kararlaştırılan arazi kullanım bedellerinin, bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden belirlenmesine ilişkin karar alındı.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, adına kesin tahsis yapılmış olan yatırımcı veya işletmeciler, süre gelen senelerde kullanım bedeli sözleşmesini yenilemeyeceği de diğer bir değişiklik. Buna göre söz konusu ödemeler, yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda (TÜFE) yükseltilerek tespit yapılacak. Daha sonra tahsili gerçekleşecek.

 

Geçici madde koşulları şu şekilde devam ediyor.’ ‘Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari sene kullanım bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme denk gelen bölümü mevcut sözleşme hükümlerince , bu tarihten sonraki döneme denk gelen bölümü ise Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak. tahsil edilecek ve varsa fazlaya ilişkin tutar sözleşmeden doğan veya doğacak olan diğer ödemelerden mahsup edilir.” şeklinde  ifade edildi.

 

 

TAHSİSLERDE DEĞİŞİKLİK, YETKİLER CUMHURBAŞKANI’NDA

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle beraber, daha önce Bakanlar Kurulu’nuda olan yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanına devredildi. Yönetmeliğin bazı bölümlerinde de değişikliklere gidildi.

  • Tahsis Öncesi İşlem Sürsi 6 Aydan 2 Yıla Çıkarıldı
  • Fiili Kullanım Olmaksızın Verilen 4 Aylık Süre Bir Yıl Oldu
  • Maddenin 6. Fıkrası Yönetmelikten Çıkarıldı
  1. Maddenin, Tahsisli arazilerde süre uzatımını düzenleyen 6 fıkrası ise yönetmelikten çıkarıldı. Daha önceki yönetmelikte, ”Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde ön izin süreleri, imar planı olmayan yerler için altışar aylık, imar planı olan yerler için dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.” İfadeler vardı.

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.