Turizm Eğitimi, Mekana Bağlı Kalmayacak

Sektörel Haberler 6 Mayıs, 10:51'de eklendi

Turizm Eğitimi, Mekana Bağlı Kalmayacak

2009 yılından itibaren düzenlenen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 13’üncüsü gerçekleştirildi.

13.Akademik Turizm Egitimi3 (1)

Konferans, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis Sığacık tesislerinde yapıldı.

21.Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalı?” başlığı altında gerçekleştirilen arama konferansından ulaşılan sonuçlar “SIĞACIK BİLDİRGESİ” başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.

Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinin organizasyonunda ve Anatolia Turizm Akademisinin akademik desteği ile düzenlendi. Moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. İrfan Mısırlı yaptı.

“21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Teması altında gerçekleştirilen arama konferansında geleceğin turizm ve otelcilik eğitimine ilişkin sonuçlar “Eğitim-Öğretim”, “Kurumsal Dönüşüm”, “Sektör-Eğitim Kurumları İşbirliği” ve “Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri” başlıklarında ortaya konuldu. Arama konferansı sonuçları “Sığacık Bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

13.Akademik Turizm Egitimi2

Turizm Eğitiminde Endüstri 4.0

13.Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansında ulaşılan ilk sonuç, Endüstri 4.0’ın her alanda olduğu gibi turizm eğitimine önemli oranda etkileyeceği oldu. Bu başlık altında ortaya konulan tespitler arasında; turizm eğitim/öğretim programları, beklentileri, davranış kalıpları ve profili hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre şekilleneceği yer aldı. Ek olarak, eğitim/öğretim programları, öğrencilerin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişiselleştirilerek zaman verimliliği esasına göre şekilleneceği, öğrencilerin sektörde azami deneyim kazanmalarına imkan tanırken, eğitim öğretim kurumlarında verilen teorik dersler daha kompak bir hal alacağı; programlarda dijital teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımının artacağı; eğitim/öğretim programlarındaki derslerin girişimcilik ve yenilikçilik bakış açısıyla ve dijital teknolojilerin kullanımına dayalı biçimde işleneceği; uluslararası işbirlikleri ile çift diplomalı eğitim öğretim programları geliştirilerek, araştırma ağırlıklı akademik eğitim ile uygulamalı ağırlıklı akademik eğitimin birbirinden ayrılacağı öngörülmüştür.

Zaman Ve Mekana Bağlı Olmayan Eğitim

Arama konferansında kurumsal dönüşüm başlığı altında ulaşılan en önemli sonuç, gelecekte eğitimin zaman ve mekana bağlı olmaksızın yapılacağı, bu bağlamda mevcut sınıf ortamındaki eğitiminin ortadan kalkacağı oldu. Kurumsal dönüşüm başlığı altında elde edilen sonuçlar arasında; gelecekteki turizm eğitiminin öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri ilişkiler vb.) önem veren bir çerçevede yürütüleceği; yöntemsel dönüşüm boyutu ise dijital eğitim ve online eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirileceği ve yapısal boyutta uzmanlaşma; uluslararası entegrasyonlar, zaman ve mekanlardan uzak dijital yapıların ve network çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönüşümün gerçekleşeceği öngörüleri yapıldı.

Sektörel İhtiyaçlara Uygun Eğitim

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de turizm ve otelcilik eğitiminin sektörel beklentilere uygunluğunun önemli olmaya devam edeceği arama konferansında ulaşılan sonuçlar arasında yer aldı. Bu başlık altında ulaşılan sonuçlar arasında; insan kaynakları turizm ve otelcilik başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm rekabet gücü yükselen bir endüstri olmayı devam ettireceği; eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısı, eğitimin kalitesinin artmasına ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünün yetiştirilmesine imkan sağlayacağı; eğitim kurumları ile sektör işbirliğinde turizm eğitimcilerinin katkısı, sektörün yeni üretilen bilgilerden ve teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yönetici yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayabileceği; eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanmasıyla hem eğitim kurumlarının sektörel gelişmelerden haberdar olacağı hem de sektörün iyi uygulamaları ve teorik bilgileri öğrenme fırsatını bulabileceği öngörüldü.

Teknoloji Temelli Eğitim

Gelecekte verilen eğitimin yöntemi ve teknolojileri konusunda ortaya konulan en önemli sonuç da, eğitimin gelecekte bütünüyle teknoloji temelli olacağı oldu. Ayrıca, önümüzdeki yakın dönemde yaşam biçimi, eğitim sistemi ve iş yaşamı yoğun bir biçimde teknolojik dönüşüme uygun yöntem ve araçlar gelişecek ve her düzeyde turizm eğitiminde bunlardan yararlanılması kaçınılmaz olacağı; özellikle eğitim ve öğrenme biçim ve süreçlerini dönüştürecek bu yöntem ve araçlarla, söz konusu süreçler büyük oranda teknoloji temelli hale geleceği; böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılmış olacağından, bu eğitimlere erişimin de kolaylaşacağı öngörüldü. Bu bağlamda, eğitim yöntemleri ve teknolojileri alanında yapılan çalışma, özellikle öğretim programları ve dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek fırsatlar ve yollar ortaya koymada rehberlik yapabileceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.