KRİZLER MİNİMUM ZARARLA KAPATMALI

Sektörel Haberler, slide, Turizm Röportajları 2 Mart, 09:57'de eklendi

Royal Dragon Hotel Genel Müdürü Murat Abdullahoğlu, krizle ilgili “  Uçak desteğinin geç karar verilmesi ve işleyiş, hesaplaşma ve geri ödeme biçimi yanlıştı”dedi.

Otel olarak nasıl bir 2016 sezonu yaşadınız?

2016 sezonu Türkiye turizm tarihinde hem gelen misafir sayısı ve karşılığında elde edilen gelir olarak  kayıp bir yıl olarak hatırlanmalı, krizden dersler çıkarılmalı ve iler ki yıllarda böyle krizler minimum zararla kapatılmalı

2017 Yılından Beklentileriniz ve hedefleriniz neler?

2016 yaz sezonundan daha iyi bir sezon olacağını tahmin ediyoruz. BDT pazarları planlamaların en azından 2015 sayılarına yakın gerçekleşeceğini , Avrupa, Balkan ve Baltık Pazarlarında  2016 ya nazaran da %20 lere varan artışlar bekliyoruz.

Satış Stratejilerini tesisler nasıl belirlemeli?

Tesisler satış stratejilerini ; ürünlerinin içeriğine ve konseptine, hedef kitlesine, lokasyonuna, tanınırlığına, Pazar çeşitliğine vb enstrümanlara bakarak orta ve uzun dönemli satış stratejileri belirleyerek ilerlemeli.

Yöneticiler 2016 yılında neleri doğru, neleri yanlış yaptı sizce?

2016 sezonu politik ve siyasi gelişmeler ve bölgelerdeki güvenlik sorunlarından dolayı profesyonel yöneticilerin bilgi ve tecrübelerini rahatlıkla etkili kullanabileceği bir ortamda geçmedi. Ancak kriz ortamında fiyatlardaki aşırı kırılmalar ileride sağlıklı bir geri dönüşe izin vermeyecek yaralar açtığını düşünüyoruz.  Bazı işletmecilerin krizi görerek tesislerini açmama kararı veya sezonun gidişatına göre geç açma kararı doğru yapılan işlerden bir tanesiydi. Uçak desteğinin sağlanması doğru, uçak desteğinin geç karar verilmesi ve işleyiş, hesaplaşma ve geri ödeme biçimi yanlıştı. Turizm bakanlığın ve diğer ilgili yerel yönetimlerin birbirleriye örtüşür koordineli bir kriz yönetim sisteminin olmaması yanlıştı.

 

Türkiye’nin bir turizm politikası var mı? Yoksa bu dönemde nasıl bir politika oluşturulmalı?

Kriz dönemlerinde Türkiye’nin sağlıklı ve efektif bir kriz yönetim sistemi olmadığı 2016 yılında  görülmüştür.

Bakanlığın özel sektör temsilcileri , sendikalar ile beraber  bir kriz masası oluşturarak bugün yaşanan krize karşı gerek kriz dönemi,  gerekse de krizden sonra yeniden yapılanmaya dönük çalışma yapmalı ve bu bağlamda bir “ULUSAL TURİZM KONSEYİ “ oluşturmalıdır.

Ulusal Turizm Konseyi’nin karar mercii olarak yönetim kurulu, sektörde yer alan tüm paydaşları temsil edebilecek olan 15-20 üyeden  oluşmalı ve konseye’e  Kültür ve Turizm Bakanlığı  , Devlet Planlama Teşkilatı , turizm sektörü , işçi örgütleri , ve Sivil Toplum Örgütleri’nden temsilciler  katılım sağlamalıdır.

 

 

Son olarak Türk turizmi için acil yapılması gereken konusu sizce nedir?

  • Ulusual Turizm Konseyi kurulmalı ve Türkiye ivedilikle son dönemlerde siyasal ve politik nedenler ile kaybettiği marka  değerini ve positif imajını geri kazanmalı ve bunun için küresel PR kampanyası, dış ve iç politikayla ilgili her konuda, bir imaj yenileme çalışması olarak yürütülmelidir
  • Düzenli Pazar araştırmaları ile tüketici profilini takip etmeli ve pazardaki trendler doğrultusunda ürünler geliştirmeli veya mevcut ürünler adapte edilmeli
  • Aktif pazarlama ve PR atılımıyla potansiyel pazarlara yoğunlaşmalı ve Paskalya tatili gibi dönemlere veya aileler gibi hedef kitlelere dönük kampanyalar yapılmalıdır. Sağlık turizmi, kongre turizmine özel teşvik verilmeli
  • Yeni pazarlara açılan operatörlere teşvikler verilmeli, charter seferleri için havaalanı vergileri de gözden geçirilmelidir.
  • Hep üzerinde konuştuğumuz üst yapı ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanarak yöresel, bölgesel gelenek, töre, eğlence, festival, spor faaliyetleri konularının ön planda tutulduğu konseptlerin yaratılması
  • Kısa yaz sezonu süresinin uzatılması için bütünsel çalışma ve projelerin geliştirilerek uygulamaya konması

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.