TAHSİSLERDE DEĞİŞİKLİK, YETKİLER CUMHURBAŞKANI’NDA

Güncel, Sektörel Haberler, slide 25 Eylül, 11:59'de eklendi

Tahsislerde değişiklik,Yetkiler Cumhurbaşkanı’nda

Turizm tahsisleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi konusundaki yönetmelik değişti. Değişiklikte “ bakanlar kurulu” ibareleri “ Cumhurbaşkanı” olarak değişti.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle beraber, daha önce Bakanlar Kurulu’nuda olan yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanına devredildi. Yönetmeliğin bazı bölümlerinde de değişikliklere gidildi.

  • Tahsis Öncesi İşlem Sürsi 6 Aydan 2 Yıla Çıkarıldı
  • Fiili Kullanım Olmaksızın Verilen 4 Aylık Süre Bir Yıl Oldu
  • Maddenin 6. Fıkrası Yönetmelikten Çıkarıldı
  1. Maddenin, Tahsisli arazilerde süre uzatımını düzenleyen 6 fıkrası ise yönetmelikten çıkarıldı. Daha önceki yönetmelikte, ”Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde ön izin süreleri, imar planı olmayan yerler için altışar aylık, imar planı olan yerler için dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.” İfadeler vardı.
  • Ön İzin Süresi 3 Yıl Olarak Sabitlendi, Uzatma Kaldırıldı
  • Hak Ve Tazminat Talebi Kalktı
  • Bedel Toplam Yatırım Bedelinin Binde 2.5’ine Çıkarıldı

Detaylar Resmi Gazete’de…

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.