Turizmdeki Düşüş Et Tüketimini De Vurdu

slide 17 Kasım, 14:09'de eklendi

Turizmdeki Düşüş Et Tüketimini De Vurdu

Bonfilet’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun: “Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle sektörde %30 daralma öngörüyoruz. Türkiye’de dana ve sığır eti tüketiminde ön görülen 9,6 kilogramlık ortalamayı yakalayabilmemiz için et tüketimini teşvik edici kolektif çaba ve sektörün sürdürülebilir kalıcı hayvancılık politikaları ile desteklenmesi gerekiyor.” dedi ve turizm sektörünün de bu daraltmada payı olduğunun altını çiziyor.

turizmdeki düşüş

Yetişkin bir insanın dengeli ve sağlıklı beslenmesi için yılda ortalama 25 kg kırmızı et tüketmesi gerekir. Et tüketimi, yaşam standartları, beslenme kültürü, hayvancılık faaliyetlerindeki sürdürülebilir düzenlemeler ve tüketici fiyatlarının yanı sıra makroekonomik belirsizlik ile kişi başına düşen GSMH ile ilgilidir. 2019’da dünyada ortalama kişi başına 14,4 kilogram dana ve sığır eti tüketilirken Türkiye 9,4 kilogram ile dünya ortalamasının gerisinde kalmıştı.

Türkiye’nin en önemli et üreticilerinden Bonfilet’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun: “Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle sektörde %30 daralma öngörüyoruz. Türkiye’de dana ve sığır eti tüketiminde ön görülen 9,6 kilogramlık ortalamayı yakalayabilmemiz için et tüketimini teşvik edici kolektif çaba ve sektörün sürdürülebilir kalıcı hayvancılık politikaları ile desteklenmesi gerekiyor.

Yetişkin bir insanın dengeli ve sağlıklı beslenmesi için yılda ortalama 25 kg kırmızı et tüketmesi gerekir. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, 2019’da dünyada ortalama kişi başına 14,4 kilogram dana ve sığır eti tüketilirken Türkiye 9,4 kilogram ile dünya ortalamasının gerisinde kalmıştı. Bu yıl kırmızı et üretiminde Koronavirüs salgını nedeniyle %30 daralma öngördüklerini belirten Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, et tüketiminin %20’sini karşılayan turizm sektörünün salgından etkilenmesinin bu daralmada büyük paya sahip olduğunu belirtiyor.

Et Tüketiminin %20’si Pandemiden En Çok Etkilenen Turizm Sektöründe

Bu yıl kırmızı et tüketiminde toplamda ortalama %30 küçülme olduğunu ön gördüklerini belirten Akkoyun, “Et tüketiminin %20’si turizm sektörü kaynaklı. Turizmin pandemiden ciddi oranda etkilenmesinin yanı sıra toplu yemek üretimi yapan noktaların, catering ve restoranların kapanması ya da kapanmasalar bile mevcut kapasitelerini %80 oranında azaltmaları nedeniyle ev dışı tüketim satış kanalı sektörel bazda ciddi anlamda zarar gördü.” açıklamasında bulunuyor.

 

Спад туризма также сказывается на потреблении мясопродуктов

Хакан Аккоюн, Председатель Совета Директоров фирмы Bonfilet, сказал:

«В этом году мы ожидаем 30% -ное сокращение сектора из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы мы могли обеспечить в среднем 9,6 килограмм, потребления телятины и говядины в Турции, нужно коллективными усилиями по стимулированию потребителя и устойчивой политикой в животноводстве поддержать сектор. Он подчеркнул, что туризм имеет свою долю в этом сокращении.

Взрослый человек должен потреблять в среднем 25 кг красного мяса в год для сбалансированного и здорового питания. Потреблением мяса зависит от уровня жизни, культуры питания, устойчивым регулированием животноводческой деятельности и потребительскими ценами, а также с макроэкономической обстановкой в стране и ВНП на душу населения. В 2019 году при потреблении до 14,4 килограмма на душу населения в мире говядины и телятины, Турция отставала от среднемирового показателя на 9,4 килограмма.

Председатель Совета директоров фирмы Bonfilet (крупнейшие производители мясопродуктов в Турции )Хакан Аккон: «В этом году мы ожидаем 30% -ное сокращение сектора из-за пандемии коронавируса.  Для того, чтобы мы могли обеспечить в среднем 9,6 килограмм, потребления телятины и говядины в Турции, нужно коллективными усилиями по стимулированию потребителя и устойчивой политикой в животноводстве поддержать сектор.»

Взрослый человек должен потреблять в среднем 25 кг красного мяса в год для сбалансированного и здорового питания. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году на душу населения в мире потреблялось 14,4 килограммов говядины и телятины. Турция отставала от среднемирового показателя, в 9,4 килограмма. Заявив, что они ожидают 30% -ного сокращения производства красного мяса в этом году из-за эпидемии коронавируса, председатель правления Bonfilet Хакан Аккоюн заявляет, что туристический сектор, который обеспечивает 20% потребления мяса, пострадал от эпидемии.

20% потребления мяса приходится на сектор туризма, наиболее пострадавший от пандемии

Указывая на то, что они ожидают 30% -ного сокращения общего потребления красного мяса в этом году, Аккоюн сказал: «20% потребления мяса приходится на сектор туризма. Поскольку туризм серьёзно пострадал от пандемии, также пострадали и предприятий общественного питания и ресторанов, они закрыли или сократили свои производства на 80%».

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.