OTELLERDE DIŞ KAYNAKLI HİZMET ALIMI VE POZİTİF GETİRİLERİ

TURİZM HABER 5 Nisan, 09:38'de eklendi

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980’li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Dış kaynak kullanımı en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir.

Teamwork and integration concept

Dış kaynak kullanımı, daha önce firma içerisinde yapılan/yönetilen bir işlemin ilgili insan kaynağı ile birlikte uzun süreli bir sözleşme kapsamında bir dış firmaya aktarılmasıdır.

 

Stratejik ve stratejik olmayan dış kaynak kullanımı ayrımında iki kriter önemlidir:

Firmanın stratejik düzeyde bir dış kaynak kullanımı politikası var mı?

Ana etkinliklerinden (core activities) herhangi birini de dışarıya vermeyi değerlendirir mi?

Sözü edilen ana etkinlikler dört farklı anlamda işler  için kullanılmaktadır:

 • Geleneksel olarak çok uzun süreden beri içeride yapıla gelmiş işler
 • İş performansı açısından kritik işler
 • Rekabet avantajı sağlayan ya da sağlama potansiyeli bulunan
 • İşletmenin büyümesini, yeni buluşlar yapmasını ve canlanmasını sağlayacak etkinlikler

Türkçe kaynaklarda “Dış kaynak kullanımı” terimi ile aynı anlamda olarak

 • Dış Kaynaklardan Yararlanma
 • Outsourcing
 • Dışsal Tedarik
 • İşi Dışarıya Verme

Ülkemiz otellerinde departman bazında dış kaynaklı hizmet temini yoğun olarak; güvenlik, animasyon, stewarding, housekeeping, f&b ve bazı durumlarda teknik departmanda kullanılmakta.

İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yatırımları olan dünya zincirleri ülkemizde de her yerde olduğu gibi belirli departmanları outsource etme yoluna gitmekteler. Örneğin; housekeeping departmanı için genel bir değerlendirme söz konusu olduğunda tesis adına söz konusu olan pozitif getiriler şöyle sıralanmakta;

 • Kesintisiz insan kaynağı !
 • Sorumlulukların paylaştırılması ‘’bir elin nesi var, iki elin sesi var’’ mantığı.
 • Uzun ve kısa vadede karlılık ( tesis yapısına göre farklılık göstermekte )
 • Cila, Zemin bakımı, Dış cephe temizliği vb konularda anlaşmanın yapısına göre bedelsiz hizmet alımı !.
 • Sözleşme söz konusu olduğunda düşük maliyet tabloları.
 • Bedelsiz Housekeeping mesleki eğitimleri.
 • Operasyonel kolaylıklar.
 • İnşaat teknolojileri ve modern mimarinin getirisi olan bazı zorlukları aşmada yaratıcı ve hızlı çözümler.
 • Yasal mevzuat + Kıdem + İhbar + Senelik izin + Yoğun İK işlemleri gibi konularda büyük kolaylıklar.
 • Makine, ekipman ve demirbaşların firmadan bedelsiz temini.
 • Bakım ve onarım giderlerinin firma sorumluluğuna verilmesi.

 

 

Outsourcing yapan şirketlerinin hedefleri başta büyük ve sanayileşmiş kentler olmasının yanı sıra son yıllarda turizm ekonomisi ağırlıklı olan bölgelerde de hizmet vermeye başlamaları gözden kaçmamaktadır. Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Ege ve Marmara da sahil şeridinde birçok irili ufaklı tesis ya bu hizmetlerden faydalanmaktadır, ya da daha önce bu çalışmayı yapmış tesislerin sene sonu karlılıklarını incelemektedir.

 

Buradaki asıl amaç costların ne oranda seyrettiğidir. Büyük kentlerde AVM, Özel Hastane, Fabrika, Expo Center, Otel v.b. işletmelerde, güvenlik, temizlik, servis personelleri ile yıllardır hizmet veren ya da bordrolama yapan Outsourcing  firmaları işletmelerdeki genel cost oranlarının minimum 2 Euro altında kalabildiklerini ve bununla beraber misafir memnuniyeti’nin de  % 85 in altına düşmediğini kanıtlamışlardır.

 

Personel arama, seçme ve değerlendirme, özlük işleri, tazminat riski, sendikal ve sosyal yükümlülükler için vakit harcamak istemeyen tesisler outsourcing firmalarla çalışmaktadırlar. Bu tesisler arasında aldıkları hizmetten memnun olanların çoğunlukta olduğu değerlendirme ve anket sonuçlarında net olarak ortaya çıkmıştır.

 

Outsourcing kavramının günümüzün ve konaklama sektörünün bir gerçeği olduğunu anlamak gerekir. Hız kesmeden günden güne büyüyen bu hizmet, işletmeler tarafından iyi irdelenmeli, karlılık ve hizmet politikaları örtüştüğü takdirde değerlendirilmelidir.

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.