ATİD BAŞKANI SEÇİM AYDIN;“ BÜYÜK ŞEHİRLER OTELE DOYDU”

Turizm Röportajları 20 Ağustos, 16:13'de eklendi

GM DERGİ – ÖZEL HABER

seçim aydın (2)

 Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ATİD Başkanı Seçim Aydın ile Anadolu turizmi üzerine konuştuk.

Turizm sektörünün dünya turizm pastasından aldığı payın istenen seviyeye gelmesi için Anadolu turizminin sahip olduğu turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ön koşul olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda turizmin Anadolu’ya yayılması ve var olan potansiyelin harekete geçirilmesi doğrultusunda çok önemli adımlar atılıyor ve turizm Anadolu’ya yayılıyor. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) olarak bu durum şüphesiz bizleri memnun ediyor. Turizm Belgeli tesislerin yaklaşık olarak yüzde 30’u Anadolu’da bulunmaktadır. Yatak sayısı bakımından bakıldığında bu oran yüzde 20’ye düşmektedir. Bu kapsamda Anadolu’nun turizm pastasından aldığı pay yüzde15’ler civarındadır. Bu payın gelecek 10 yıl içinde yüzde 30’lara çıkması ATİD olarak en başta gelen hedefimizdir.

ATİD olarak bizim beklentimiz turizm potansiyeli olan her ilde en az bir adet 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otelin olmasıdır. Turizmin önemli aktörleri olan konaklama ve ulaşım bakımından Anadolu’nun yeterli olduğunu söylemek iyimser bir yaklaşım olur. Turizm sektörüne verilen teşvikler istenilen seviyede olmasa da şüphesiz Anadolu’ya yapılacak turizm yatırımlarını maliyetler açısından diğer gelişmiş illere göre olumlu yönde etkileyecektir.

Uluslararası alanda ve özellikle bölgemizde yaşanan çeşitli krizlere rağmen 2014 yılında turizm sektörünün gelişmesini sürdürmesi beklenmektedir. Çok önemli ulusal ve uluslararası konjonkturel olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde, dünya piyasalarında rekabet edebilme başarısını yakalamış olan ülkemiz turizminin 2014 yılında yüzde 10 civarında büyümesi, gelen turist sayısının 38 milyona, turizm gelirlerinin ise 34 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Hiç kuşkusuz Türkiye genelinde beklenen olumlu gelişmeler Anadolu turizmine de yansıyacaktır. Diğer taraftan döviz kurlarında meydana gelen yükselme yönündeki dalgalanmaların kısa vadede turizme olumlu bir etki yapacağı, ancak uzun vadede getireceği maliyet artışlarının sektörü olumsuz yönde etkileyebileceği dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak; büyük şehirlerde otel yatırımlarının doyum noktasına gelmesi ve Anadolu’ya yatırım yapmanın maliyet açısından getirdiği avantajlar, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından Anadolu’yu cazip hale getirmeye devam edecektir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.