POYD İSTANBUL BYK İLE İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KARİYER KOÇLUĞU PROGRAMI BAŞLADI

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği İstanbul BYK ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Koçluğu Programı Başladı. Proje kapsamında 3 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile POYD İstanbul BYK üyesi olan ve kariyer koçu olarak atanan konaklama işletmeleri yöneticileri bir araya geldi.

POYD İstanbul BYK Başkanı Muhammet Cüntay konu hakkında açıklama yaptı. Cüntay;  “Kariyer koçluğu, bir iş veya meslek bağlamında bir bireyin kişisel ve mesleki gelişimine yardımcı ve destek olmayı ifade etmektedir. Bir başka ifade ile kariyer koçluğu, kişisel ve mesleki potansiyelin tespit edilmesi ve bu potansiyelin geliştirilerek en yüksek düzeye çıkarılması için bir meslek rehberinin yerine getirdiği faaliyetleri ifade eder. Kariyer koçluğu, nihai mesleki amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşması için kariyer yolculuğunda bireylere yön göstermek ve destek olmaktır. Kariyer koçluğu, bu hizmeti alanlar açısında aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

Bireyin kişilik, yetenek ve değerler olarak potansiyelinin belirlenmesi ;Bireyin profesyonel veya mesleki amaçları ile potansiyelinin uyumlu hale getirilmesi ve gerçekçi kariyer hedefleri belirlemesi; Bireyin potansiyelinin bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak geliştirilmesi; Bireyin mesleki amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için stratejilerin ve eylem planlarının belirlenmesi; Bireyin mesleki gelişim yolunda sorumlu ve hesap verebilir olmasının sağlanması” Dedi.

Cüntay sözlerine şu ifadelerle devam etti ve amaçlarını dile getirdi: “Sağlanan bu faydalar neticesinde daha sağlıklı, daha mutlu, daha verimli, mesleki performansı yüksek ve değerli bireyler, çalışanlar ve yöneticiler ortaya çıkarabilmektedir. Kariyer koçları, hizmet verdikleri bireylerin mesleki anlamda gerçekçi hedefler belirlemesine, karşılaştıkları sorunları ve zorlukları aşmalarına, kariyer hedeflerine ulaştıracak stratejiler ve eylem planları belirlemelerine, motivasyonlarını arttırmalarına, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine, stres, şüphe ve korkularını azaltmalarına, özgüven kazanmalarına, iş ve aile hayatını dengelemelerine yardımcı ve destek olurlar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (POYD) imzaladığı işbirliği sözleşmesi ile belki de Türkiye’de ilk defa bir eğitim kurumu ile konaklama sektörü arasında kariyer koçluğu programının uygulaması başladı. Bu programa göre turizm eğitimi alan öğrencilere ikinci sınıftan itibaren deneyimli ve nitelikli otel yöneticileri kariyer koçu olarak atanacak ve mesleki gelişimlerini yönlendirecek” dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Salih Kuşluvan  ise projenin amacı  hakkında; “Turizm sektörünün deneyimli ve nitelikli yöneticilerinden oluşan kariyer koçları sayesinde öğrencilerin kendi potansiyellerini fark etmeleri, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine daha etkili ve verimli bir biçimde ulaşmaları amaçlanmaktadır’ dedi.

Prof. Kuşluvan projeyi başlatan İstanbul POYD başkanı Muhammet Murat Cüntay’a ve programda rol alan otel yöneticilerine iş yoğunluğu arasında öğrencilere zaman ayırdıkları ve hiç bir karşılık beklemeden sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdikleri için şükranlarını sunarak programın bundan sonraki aşamasında öğrenciler atanan kariyer koçları ile birebir iletişim ve etkileşim içinde olacaklar ve otel operasyonlarını yakından tecrübe edebileceklerini ifade etti.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.