NEVZAT ÇELEBİ – BENİM ÜLKEMDE TURİZMCİ OTELCİ OLMAK- II

Nevzat Çelebi, TURİZM YAZARLARI 7 Nisan, 18:35'de eklendi

Günümüzde turizm konaklama işletmelerinde insan faktörü ve kurumsal iletişim, emek yoğun özellikli sektör olmasından dolayı çok önem arz etmektedir. Ülkelerin karşılaştığı ekonomik sorunların çözümünde turizm sektörü dinamik bir etki ile çok önemli katkılar sağlayabilme gücüne sahiptir.

Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü istihdamı artıran, işsizliği azaltan ve çarpan etkisi yaratan özelliklere sahiptir. Misafirlere (insanlara) çalışanlarımız (insanlarımız ile) hizmet üretmek ve her iki tarafında mutluluğunu sağlayarak, bunun sürekliliğini ve standartları ile kaliteyi oluşturmak hiç te göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Evimizde kendi ailemizden her bireyi bile sürekli mutlu etmek ne kadar zor, hepimiz çok iyi biliriz. Evin annesinin akşam için pişirdiği yemek evin bazı bireyleri tarafından (sevilmeyebilir) beğenilmeyebilirken, otelciler; dili, dini, alışkanlıkları, beklentileri, zevkleri ayrı birçok ırkı bir arada mutlu etmeyi profesyonelce başaran insanlardır. Bu insanların da her insan gibi bir iş, bir de aile hayatı vardır.

 

İşlerinde çalışma şekli ve süresi, misafirler ile iletişim kurma, misafirleri mutlu/memnun etme çabalarını becerilerini sergilerken harcanan emek ve iyi niyet, başarılı olma kaygıları tüm enerjilerini alır, uzun süren mesai saatlerinin ardından eve dönüş ve ev halkının durumu ve kendisinden beklentileri ile boğuşarak geçen bir hayat. Her insan gibi otelcilik ile uğraşan insanlarında, her zaman olmasa da bazen kendilerini önemli hissettireceği anlara ve davranışlara ihtiyaçları vardır.

Günümüzde; bir şirket ancak çalışanı kadar değerli olabiliyor. Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda,

şirketler/ işletmeler, 1930’lardan sonra insan faktörüne önem vermeye başlamışlardır.

 

Turizm işletmelerinde personel verimliliği çok önemlidir. Bu nedenle konaklama işletmelerinde görev alacak bireylerin çalışma ortamında verimli olmalarında en önemli etkenlerden biri kişilik özellikleridir.

Çalışma ortamında yalnızca mesleki bilgi ve beceri yeterli değildir. Aynı zamanda kurumsal iletişim de önemlidir. Günümüzde kurumsallaşmış işletmeler, kişisel başarı yerine kurumsal başarıya önem vermekte, dolayısıyla da kurumsal iletişim ön plana çıkmaktadır. Sosyal yaşamdaki gelişmeler kişisel farklılıkları, kişisel farklılıklar ise iş yaşamında kişilerarası çatışmaları meydana getirse de, birçok işletmede personelin gelişiminde olumlu etkileri olduğu ve yaratıcılığı geliştirdiği de gözlenmektedir.

 

Kişilik; “algı, tutum ve motivasyonu” içeren bir sistem olarak algılanırken, duygusal zekâ, kişinin davranışlarını yönlendiren duygu ve düşüncelerinin farkında olmasını sağlayarak, kişinin başarı ve verimliliğe yönelmesinde etkin olabilir.

Konaklama işletmelerindeki çalışma koşulları, çalışanın kişilik özelliklerine bağlı olarak doğrudan verimliliğini etkiler. Özellikle tekdüze ve sıkıcı olduğu düşünülen işler, kötü çalışma koşulları, psikolojik taciz (mobbing ve bullying), zaman darlığı, aşırı iş yükü, rol çatışması gibi etkenler, stres ve personel devir hızının artmasına neden olur. Personelin insan olduğunu, bir ailesi, arkadaşları, duyguları olduğunu unutmamak gerekir.

 

İş hayatındaki başarının insanların özel hayatları ile paralel olduğunu, çalışanların işlerinde geçirdiği zaman gibi aileleri ile de zaman geçirmelerini önemsemek gerekir. Çalışan insanı makine gibi düşünmemek gerekir. Personelin eğitimine/gelişimine önem vermek ve yatırım yapmak işletmeye kazanç sağlayacaktır.

 

Konaklama tesisi sahipleri günümüzde maalesef kendi çalışanlarına yatırım yaparak, fark ve kaliteyi var edip markalarına değer katmak yerine çalışana yoku oynayıp, yeni tesislerin yatırımlarını nasıl yaparımın hesabının peşine düşmektedir. Bu mantıkla üst segment (Luxury) yüksek kalite hedefi ile yapılan ve açılan konaklama tesislerine baktığımızda açılıştan kısa bir süre sonrasında sıradan bir doldur boşalt tesise dönüştüğünü görüyoruz. Yani yapılan bunca tesisin yıllar geçtikçe değerlenmesi ve önemli bir sosyal yaşam alanı olması gerekirken her geçen yıl eskimesinin ve yıpranmasının yanı sıra kalitesini ve entellektüelitesini de kaybediyor olması çok düşündürücü.

 

En çok merak ettiğim ve ilgimi çeken bir konu da; Ülkemizde farklı holding ve şirketlere ait olan otel ve tatil köylerinin sahiplerinin hayalleri, hedefleri nedir acaba? Bu şirketler, bu otel ve tatil köyleri marka olarak ne kadar zaman ve hangi ülkelere yayılabilecek ve ne kadar kalıcı olabilecekler?

Bu mümkün olacak mı? Türk menşeli bir otel markası dünyada marka olup uzun yıllar var olabilecek mi?

Yazımın belirli bölümlerinde altını çizdiğim işletmelerin çalışanlarına değer vermesi, yatırım yapması, güvenmesi ve çalışanın bir değer olduğunu görmesi mümkün olacak mı acaba?

 

Günümüz yatırımcılarının çoğunda; çalışanlarına güvenmeyen her şeye gelir veya gider gözüyle bakarak önemsizleştiren, çok görevin bir kişi üzerinde toplanarak liyakati, bilgiyi, tecrübeyi hiçe sayan kendi ailesi veya çevresi ile işleri kendi istediği nitelikte yürütme dönemini yaşıyoruz.  Bir çok ortamda, sohbette ve seminerlerde herkes eski turizm ortamından ve keyfinden bahsediyor.  Bu sektörde 20 ila 30 yılı doldurmuş birçok insan çok iyi bilir ki, insanların değerli ve mutlu, huzurlu olduğu o dönemlerde sektörü de tesisleri de biz değil, yabancı şirketler işletiyor, yabancı yöneticiler yönetiyordu. Bu değersizleşme sürecine son verip, yanlışlardan acil bir şekilde kurtularak, tek başına otel, tatil köyü dediğimiz beton yığını kocaman tesislere harcadığımız paralarla bu işin bitmeyeceğini, çalışanlarımıza, bilgi, teknoloji, eğitim ve değer vererek sisteme yatırım yapmaya başlanılması gerektiğini lütfen fark edelim.

Bir otelin her yerini altın kaplasanız da; o oteli otel yapan içinde yaşanan ve yaşatılanlardır. Çalışanlarınız ile ilişkileriniz iyi değilse misafirleriniz (müşterileriniz) ile ilişkileriniz de asla iyi olamaz. Dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri olan turizm sektöründe, misafirler (müşteriler) her geçen gün farklı gereksinimlere ihtiyaç duyarken, işletmelerin yöneticileri ise bu gereksinimleri karşılayabilmek için yenilik yaratma yarışındadırlar. Bu süreç insan ilişkileriyle sermayenin niteliğini de geliştirmeyi zorlamaktadır.

 

Özellikle günümüzde değişimin hızı, rekabetin şiddeti ve mal ve hizmetlerin çok çabuk eskimesi işletmeleri yenilikçi uygulamalar yapmaya zorlamaktadır. Rakipler teknoloji ve ürünleri kolay taklit edebilirken, insan kaynağını kolay kolay taklit edememektedirler. Bu açıdan konaklama işletmeleri için nitelikli işgücünün istihdam edilmesi kritik önem taşımaktadır. Konaklama işletmeciliğinde, öyle ki insanın zihinsel ve fiziksel çabası olmadan girdilerin mal ve hizmete dönüştürülmesi mümkün olamamaktadır. Ellinizde var olan bir ürün ve consept ile  diğer işletmelerde de var olan aynı ürün ve conseptin nitelikli işgücü ile sunulması sonucu otel işletmeleri önemsenecek bir rekabet üstünlüğü oluşturabilirler. Yani; Hizmet önemlidir. Çünkü; Hizmet her şeydir. İşletme verimliliğinde en önemli rolün personel verimliliği olduğunun bilinmesi ve önemsenmesi gerekir.

Konaklama sektöründe; nitelikli işgücü kendi alanında eğitim alarak uzmanlaşan kişilerin zihin ve beden gücü ile üstlerine düşen görevleri yapmaları olarak ifade edilebilir.

Coğrafyası, iklimi, kültürü, sanatı, gastronomisi, yeni nesil modern konforlu donanımlı kapasiteli tesisleri ve nitelikli yetişmiş hizmet kabiliyetine, (kültürüne) sahip insanları ile misafirperver benzeri olmayan bir Ülkedir TÜRKİYE. Görünen değerlerimizin yanı sıra görünmeyen değerlerimize sahip çıkalım. Bizim yaşam kültürümüzü ve misafirperverliğimizi ön plana çıkararak sürdürülebilir yeniliklerle dolu samimi bir turizm faaliyetleri bütününe odaklanarak hedefimize koşmamız lazım. Reklam bize misafir (Müşteri) kazandırır. Pazarlama para, insanlar ile kurduğumuz ilişki itibar kazandırır.

 

Kimse bizi kendimize sakladığımız bilgi/beceri, deneyim ve tarzla anmaz.
Eğer Bu gün paylaşmazsanız; yarın da düne benzeyecektir.

Eğer hiç paylaşmazsanız çok ta önemli değil zaten.

Hissettiklerinizi söyleyin. Düşündüklerinizi yapın.
Ölüm yaşlanmakla değil; unutmak ve unutulmakla gelir.

Unutmadan, Unutulmadan; güzel olan her şeyi ve sevgiyi paylaşmak umudu, dileği ile.

Işık ve Sevgi ile kalın…

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.