NEVZAT ÇELEBİ – GEÇER, GEÇER BU GÜNLERDE GEÇER

Nevzat Çelebi, TURİZM YAZARLARI 8 Kasım, 12:02'de eklendi

NEVZAT ÇELEBİ – GEÇER, GEÇER BU GÜNLERDE GEÇER

nevzat-celebi

Büyük sıkıntılarla 2016 yaz sezonunun sonuna gelirken, sezonun sonunun başka nelerin sonu olacağını bilemeden, öngöremeden tüm sektör yatırımcısı, yöneticisi, çalışanı akıl ve ruh sağlığını korumaya çalışıyor. (Yaşanılanın ötesi başka kötü bir sürprizle daha karşılaşmamak için.)

Malum; 2016 yılı turizm sektöründe bir afet durumunu yaşadık.

(Daha hala net bir çözümün ve yol haritasının ortaya konulamadığı da ortada.)

Bu belirsizlikte sektöre çok zarar vermekte.

Turizm sektörü gerek yarattığı istihdam potansiyeli, gerekse sağladığı döviz girdisi ile ülkemiz için hayati öneme sahip bir sektör. Bunu sıkça dile getirmek ve hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece 2003 ile 2015 yılları arasında ülkemize gelen yabancı turist sayısı yaklaşık 290 milyon ve bu turistlerin sağladığı döviz girdisi 250 Milyar Dolar’dır.

Bu döviz girdisi tek başına ülkemizin dış ticaret açığının yüzde 30’unu kapatmaktadır.

Yaşanan olayların sadece turizm sektörünü değil, turizm sektörü ile ilişkisi olan bütün sektörleri etkilediği apaçık ortadadır. Üreticilerden tedarikçilere kadar her kesim, ekonomik olarak bu olumsuz havadan etkilenmiştir. Bunlara bağlı olarak işsizlik sorunu da ciddi boyutta artış göstermiştir.

Türk turizmi önemli pazarlarında geçen yıl başlayan düşüşlerin ardından, bu yıl kültür, tatil ve shopping gibi tüm çeşitliliklerinde ciddi sıkıntı ile ayakta kalmaya çabalarken, çözüm, çare, değişim ve gelişim sancıları ile yaşadığı birçok sıkıntıyla yaşam savaşı içerisinde gerçekten komaya girmiş durumda.

Bunca yıl yapılan yatırımlar, tecrübeler ve yaşanan olumsuzluklardan sonra; Türk turizminin her şeyden önce kalıcı ve sürdürülebilir bir kimliğe bürünmesi gerekiyor.

Bölgesel veya global bazda politik, ekonomik her konjonktürel değişimde veya olumsuzlukta ışığın karşısında kalakalmış tavşan gibi kalakalıyorsak bu durum sektör için sürdürülebilirliğini yitiriyor. Bu durumda ne kadar alt yapınızın iyi olduğunun, yeni modern tesislerimizin olmasının, iyi hizmet vermenizin, fiyatınızın uygunluğunun hatta çevreci olduğunuzun çok ta önemi kalmıyor. Sahip olduğumuz değerler bizi içerisine düştüğümüz krizden ve sıkıntılardan kurtarmıyor. Kurtaramıyor.

Turizmin refah ve barıştan besleniyor olması nedeni ile, bazı ana pazarlarımızda ekonomik, bazılarında politik sorunlar yaşanması nedeni ile refah kısmında yaşadığımız gerilemelerin hemen ardından bir de; barış tarafında sorunlar yaşanmaya başlayınca 2016 yılı turizm sektörü için var olan yapısal sorunların (arz talep dengesi) üzerine bir de konjonktürel sorunlar binerek sektörü her anlamda komalık etti. Krizin aşılabilmesi için kamu ve sektör yetkili kurum ve kuruluşlarının kısa ve orta vadede yapılması gerekenler için çalışmaları, çabalamaları da çok bir fayda getirmedi.

Sektörün güzel, verimli dönemlerine dönebilmesi için kısa ve orta vadede herkese farklı görevler düşeceği kesin. Zaman kaybetmeden satış kabiliyetimizin güçlü olduğu pazarlardan başlayarak algı araştırması yaparak, tanıtımda çekiciliği olan dinamik pazarlama yöntemleri ile hızlı ve sağlıklı çalışmalar yapmamız lazım. Bu çalışmaların hızla ve sürekliliği olacak biçimde yapılmasının çok katkısı olacağı aşikâr. Bu çalışmalarda;  siyasetçiye ayrı, sektör yatırımcısına, yöneticisine, çalışanına ayrı, akademisyene ayrı, sokaktaki insanımıza ayrı görevler düşmekte.

Orta vadede en az 3 yıl sektöre mali güçlendirme, mali destek şart görünüyor.

Sektörün acenta, taşımacılık ve konaklama kanatlarındaki en güçlü aktörler bile ciddi mali sıkıntı yaşıyor. Bunun nasıl aşılacağının plan ve programının ortak bir platformda her bir yapıyı kendi ölçeğini kapsayacak şekilde yapılması sektörün geleceği için büyük önem arz etmektedir.

Tüm bu çalışmalar kapsamında; turizm çalışanlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Tüm Dünyada bunca yaşanan kötü olaylardan sonra çocuklarımızın geleceği, huzuru, mutluluğu ve sağlıklı bir yaşam için barış ve sevginin tükenmeyeceği bir ortam, atmosfer dileyelim.

Kimse bizi kendimize sakladığımız bilgi/beceri, deneyim ve tarzla anmaz.

Eğer bu gün paylaşmazsanız; yarın da düne benzeyecektir.

Eğer hiç paylaşmazsanız çok ta önemli değil zaten.

Hissettiklerinizi söyleyin. Düşündüklerinizi yapın.

Ölüm yaşlanmakla değil; unutmak ve unutulmakla gelir.

Unutmadan/Unutulmadan; güzel olan her şeyi ve sevgiyi paylaşmak umudu/dileği ile.

Esen kalın.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.