We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel ATF22’nin bu yıl ki Trend Teması “Bisiklet Turizmi”

ATF22’nin bu yıl ki Trend Teması “Bisiklet Turizmi”

27 -28 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya Expo Center ANFAŞ’ta gerçekleşecek olan Antalya Turizm Fuarı 2022’nin bu yıl ki “TREND TEMASI BİSİKLET TURİZMİ” olarak belirlendi. ATF22’de global turizm arenasında her yıl giderek yükselen bir grafik çizen bisiklet turizmi iki gün boyunca panellerde ele alınarak sürdürülebilir ve alternatif turizmdeki önemi ön plana çıkarılacak ve geleceğine yön verecek başlıca konu başlıkları konuşulacak.

Antalya Turizm Fuarı 2022 ve Bisiklet Turizm Derneği iş birliğiyle gerçekleşecek panellerde konunun uzmanı profesyoneller, çağımızın getirdiği ve tüketicilerin tatil anlayışına göre şekillenen turizm trendlerinde bisiklet turizminin önemine vurgu yaparak sektöre bu konu da ışık tutacaklar.

“Turizmde sürdürülebilir alternatifler: Bisiklet Turizmi”

27- 28 Ekim 2022’ de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Bisiklet Turizmi Uzmanı Alparslan Güvenç moderatörlüğünde yapılacak olan Bisiklet Turizmi Panelleri ve daha fazlasının öne çıkan başlıkları ise;

ATF22 PROGRAMI
27 EKİM 2022
PANELLER 1.GÜN

09:30 SAHNE AÇILIŞI
STAGE OPENING
10.00 – AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
OPENING CEREMONY AND PROTOCOL TALKS
10:00 Selçuk Meral (GMT Fuarcılık Y.K. Başkanı/ President of the Board of GMT Fairs)
10:15 Erkan Yağcı (AKTOB Başkanı/ AKTOB President)
10:25 Sururi Çorabatır (TUROFED Başkanı/ TUROFED President)
10:35 Firuz Bağlıkaya (TURSAB Yönetim Kurulu Başkanı/ President of the Board of TURSAB)
10:45 Ali Bahar (ATSO Başkanı/ ATSO President)
11:00 Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı/ Mayor of Antalya Metropolitan Municipality)
11:15 Ersin Yazıcı (Antalya Valisi/ The Governor of Antalya)
11:30 Fikri ATAOĞLU (K.K.T.C Turizm Bakanlığı/ Northern Cyprus Ministry of Tourism and Environment)
11:45 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism)
12.10 – PROTOKOL FUAR TURU
PROTOCOL FAIR TOUR

13:00 – 360° BİSİKLET TURİZMİ
360° CYCLING TOURISM

-“Gençlik Ve Spor Bakanlığı’nın Uluslararası Organizasyonlara Verdiği Destekler Ve Yatırımları“
-“Supports And Benefits Given By The Ministry Of Youth And Sports To Int. Org.”
Konuşmacı: Ahmet Temurci (Gençlik Ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Ve Dış İlişkiler Genel Müdürü)
Speaker: Ahmet Temurci (Int. Org. & Foreign Relations General Manager, Ministry Of Youth And Sports)

-“Bisiklet Dostu Otellerin Sertifikasyon Süreci”
“Cycling Friendly Hotels Certification Process”

Konuşmacı: Elçin Şimşek Öncü (T.C. Yatırımlar Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)
Speaker: Elçin Şimşek Öncü (Head Of Department Of General Directorate Of Invest. & Enterprises Of Türkiye)

-“Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Bisiklet Turizminin Gelişimi İçin Yaptığı Çalışmalar”
-“Projects On Cycling Tourism Development Empowered By Türkiye Cycling Federation”

Konuşmacı: Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı)
Speaker: Emin Müftüoğlu (President Of Türkiye Cycling Federation)

-“TÜRSAB Olarak Bisiklet Dostu Acente Ve Bisiklet Rehberliği Ile İlgili Çalışmalar”
-“As Türsab, Projects On Cycling Friendly Agency And Cycling Guidance”

Konuşmacı: Recep Şamil Yaşacan (TÜRSAB Spor İhtisas Başkanı)
Speaker: Recep Şamil Yaşacan (President of TÜRSAB Sports Specialization)

-“Antalya’nın Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Ve Turizmin 12 Aya Yayılması”
– “Evaluation Of Antalya In Terms Of Sports Tourism & Attracting Tourism To 12 Months”

Konuşmacı: Candemir Zoroğlu (Antalya İl Kültür Turizm Müdürü)
Speaker: Candemir Zoroğlu (Antalya Provincial Director of Culture and Tourism)

-“Bisiklet Turizminden Nasıl Para Kazanacağız. Bisiklet Rotalarını Oluşturulması”
-“How Will We Make Money From Cycling Tourism. Creating Cycling Routes”
Konuşmacı: Tolga Gündüz (Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı)
Speaker: Tolga Gündüz (President of Cycling Tourism Association)

Moderatör: Alparslan Güvenç (Bisiklet Turizmi Uzmanı)
Moderator: Alparslan Güvenç (Cycling Tourism Specialist)

14:15 – PEDALLARIN TURİZM EKONOMİSİNE KATKISI
PEDALS CONTRIBUTION TO TOURISM ECONOMY

-„Antalya’da Spor Turizmi Organizasyonlarının Dünü Ve Bugünü”
-“Past And Present Of Sports Tourism Organizations In Antalya”

Konuşmacı: Yavuz Gürhan (Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü)
Speaker: Yavuz Gürhan (Antalya Provincial Director of Youth and Sports)

-“EUROVELO Bisiklet Rotası Ağı Ve Türkiye’nin EUROVELO Serüveni”
-“EUROVELO Cycling Route Network And Türkiye’s EUROVELO Adventure”

Konuşmacı: Öğr.Gör.Feridun Ekmekçi (ENVERCEVKO Derneği Ulusal EuroVelo Koordinatörü, TUBIDEF Uluslararası İlişkiler ve Proje Direktörü)
-Speaker: Lecturer Feridun Ekmekçi (ENVERCEVKO Association National EuroVelo Coordinator, TUBIDEF International Relations And Project Director)

-“Bisiklet Organizasyonlarının Turizme Katkısı ve Tour Of Antalya”
-“Contribution Of Cycling Organizations To Tourism And Tour Of Antalya”

-Konuşmacı: Aydın Ayhan Güney (Argeus Travel Yönetim Kurulu Başkanı ve Tour of Antalya Organizatörü)
Speaker: Aydın Ayhan Güney (President of the Board of Argeus Travel and Organizer of Tour of Antalya)

-“Dünya’da Kırsal Turizm Ve Kırsal Kalkınma Bağlamında Bisiklet Turizmi”
-“Cycling Tourism In The Context Of Rural Tourism And Rural Development In The World”

Konuşmacı: Pınar Pinzuti (Bisiklet Turizmi Uzmanı Ve Bikenomist Yönetim Kurulu Başkanı)
Speaker: Pınar Pinzuti (Cycling Tourism Specialist And President Of The Board Of Bikenomist)
-“Türkiye’nin İlk Bisiklet Dostu Unvanı Alan Şehri: Sakarya”
‘’Sakarya As First Cycling Friendly City In Türkiye”

Konuşmacı: Prof. Dr. Oğuz Türkay (SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı)
Speaker: Prof. Dr. Oğuz Türkay (Dean, Faculty Of Tourism, Sakarya University Of Applied Sciences)

-„Avrupa’da Bisiklet Turizmi Pazarlama Yöntemleri”
-‘’Marketing Methods Of Cycling Tourism In Europe’’

Konuşmacı: Oleg Sats (Avrupa Bisiklet Dostu Turizm Tur Operatörü/ Tallinn – Estonya)
Speaker: Oleg Sats (Europe Cycling Friendly Tourism Tour Operator/ Tallinn – Estonya)

Moderatör: Alparslan Güvenç (Bisiklet Turizmi Uzmanı)
Moderator: Alparslan Güvenç (Cycling Tourism Specialist)

15:30 – DİJİTAL MARKETING VE TURİZM
DIGITAL MARKETING AND TOURISM

“Pandemi Sonrası Seyahat Ve Turizm Sektöründe Dijital Pazarlama”
“Digital Marketing In The Post-Pandemic Travel and Tourism Sector”
Konuşmacı: Nejla Bilge Atila( Yandex Acente İlişkileri Müdürü, Türkiye & MEA)
Speaker: Nejla Bilge Atila (Yandex Agency Partnerships Manager, Türkiye & MEA)
Konuşmacı: Emrah Pamuk (Digital Exchange Ajans’ın CEOsu ve Kurucu Ortak)
Speaker: Emrah Pamuk (Digital Exchange CEO & Co-Founder)

TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTAL PAZARLAMA TRENDLERİ

16:15- Turizm Sektöründe Dijital Pazarlama Trendleri
DIGITAL MARKETING TRENDS IN TOURISM SECTOR
Konuşmacı: Tunç Günbey (Group DP CEO)
Speaker: Tunç Günbey (CEO Group DP)

17:00 ATF WELCOME PARTY ON PLACE

28 EKİM 2022
PANELLER 2.GÜN

10:15 – BİSİKLET TURİZMİNİN ROL MODELLERİ
ROLE MODELS OF CYCLING TOURISM

-“Spor Turizminin Türkiye’deki Dünden Bugüne Gelişimi”
-“Development Of Sports Tourism In Türkiye From Past To Present”
Konuşmacı: Arif Gözoğlu (STB Başkanı)
-Speaker: Arif Gözoğlu (President of Sports Tourism Association)

-“Profesyonel Bisiklet Takımları Kış Döneminde. Dünya’nın En Popüler Destinasyonlarından Türkiye Ve Slovenya’da Bisiklet Turizmi”
-“Winter Period For Professional Cycling Teams. Türkiye And Slovenia As The Ones Of The Most Popular Cycling Tourism Destinations In The World”
-Konuşmacı: Branco Filip (Türkiye Bisiklet Milli Takımları Baş Antrenörü ve Slovenya Bisiklet Turizmi Uzmanı)
Speaker: Branco Filip (Head Coach Of Türkiye National Cycling Teams And Slovenia Cycling Tourism Expert)
-“İtalya’da Bisiklet Turizmi. İtalya Bisiklet Turu’nun Bisiklet Turizmine Katkısı”
-“Cycling Tourism In Italy. Italy Cycling Tours Contribution to Cycling Tourism.”

Konuşmacı: Paolo Pinzuti (Bisiklet Turizmi Profesyoneli)
Speaker: Paolo Pinzuti (Cycling Tourism Professional)

-“Bisiklet Dostu Otel Ve UCI Gran Fondo Ana Sponsorluğu Ile Bisiklet Turizmine Öncü Yatırımlar
– “Pioneering Investment In Cycling Tourism With A Cycling Friendly Hotel & The Main Sponsorship Of UCI Gran Fondo”

Konuşmacı: Ogün Çavuş (Kilit Hospitality Bisiklet Dostu Tesisler Koordinatörü Ve UCI Gran Fondo Organizatörü)
Speaker: Ogün Çavuş (Kilit Hospitality Cycling Friendly Facilities Coor. And UCI Gran Fondo Org.)
-“ Bisiklet Turizminin Gelişiminde Havacılık Ve Turizm Paydaşları Desteğinin Önemi
-“The Importance Of Aviation And Tourism Stakeholders Support In The Development Of Cycling Tourism”

Konuşmacı: Deniz Varol (TAV Genel Müdürü)
Speaker: Deniz Varol (TAV General Manager)

-“Bisiklet Turizminin Avrupa’da Yükselen Trendi E-Bike”
-“E-Bike As A Rising Trend In Cycling Tourism In Europe”

Konuşmacı: Yusuf Hitit (Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Ve Bisiklet Gezgini)
Speaker: Yusuf Hitit (Türkiye Cycling Federation Technical Committee Chairman And Cycling Traveler)

Moderatör: Alparslan Güvenç (Bisiklet Turizmi Uzmanı)
Moderator: Alparslan Güvenç (Cycling Tourism Specialist)

11:15 – TURİZM 5.0 (Akıllı teknolojiler ile gezgin odaklı geleceğin turizmi)
TOURISM 5.0 (TRAVELER-ORIENTED FUTURE TOURISM WITH SMART TECHNOLOGY)

Konular: Turizm Sektöründe Akıllı Teknolojilerin Kullanımı – Turizmde Sürdürülebilirlik – Büyük Verinin Turizmde Kullanımı – Gezgin İhtiyaçlarının Anlaşılması – Akıllı Sistemler
Panels: “Application Of Smart Technologies In The Tourism Sector” – “Sustainability In Tourism” – “The Application Of Big Data In Tourism” – “Understanding Traveler’s Needs” – “Smart Systems”

Konuşmacılar: Alphan Kimyonok (Seturtech IT Direktörü), Erdal Şekerci (Seturtech Veri Ve Analitik Müdürü), Prof. Meltem Turhan Yöndem (Akademisyen),
Speakers: Alphan Kimyonok (Seturtech IT Director), Erdal Şekerci (Seturtech Data And Analytics Manager), Prof. Meltem Turhan Yöndem (Academician)

12:15 DESTİNASYONUN GÜCÜ
DESTINATION POWER

-“Sinerjisi İle Palandöken Örneği”
-“The Example Of Palandöken With Its Synergy”
Konuşmacı : Selim Bağrıyanık (Ejder3200 Palandöken Genel Müdürü)
Speaker: Selim Bağrıyanık (Ejder 3200 Palandöken General Manager)

-“Tarihi Kent Merkezleri Nasıl Aktif Hayata Dahil Olur”
-“How Historical City Centers Are Involved In Active Life“

Konuşmacı : Hasan Yetkil (Antalya Kaleiçi Otelciler Ve Esnaflar Derneği Başkanı)
Speaker: Hasan Yetkil (Antalya Kaleiçi Hoteliers And Craftsmen Association President)

-“Kuzey Kıbrıs Ve 12 Ay Turizm”
-“Northern Cyprus’s Tourism Through 12 Months“
Konuşmacı: Ahmet Savaşan (Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili)
Speaker: Ahmet Savaşan (Cyprus Health Tourism Council President And World Health Tourism Council Vice President; Deputy Of Northern Cyprus)

13:00 DÜNYA PAZARLARINDA SON DURUM
CURRENT SITUATION AT THE GLOBAL MARKET

Konuşmacı: Arzu Harley (HotelBeds Türkiye Direktörü) – Osman Eşref Altaş (Titanic Hotels Yönetim Kurulu Üyesi), Onur Özer(Meeting Point Turkey COO) , Salih Gözcü (BTB Tours Kurucusu)
Speaker: Arzu Harley (HotelBeds Türkiye Director) – Osman Eşref Altaş (Member of the Board of Titanic Hotels), Salih Gözcü (BTB Tours CEO)
Moderatör: Recep Yavuz ( NBK Touristik Genel Müdürü)
Moderator: Recep Yavuz ( NBK Touristik GM)

14:20 TGA DESTEKLERİ VE KAYAK MERKEZLERİNDE BİSİKLET TURİZMİ
SUPPORTS BY THE TGA AND CYCLİNG TOURISM IN SKI CENTERS

-‘TGA Bisiklet Turizmi Çalışmaları: Bisiklet Rotaları (Gocyclingturkiye.Com) Ve TGA Destekli Örnek Projeleri (E-Bisiklet, “Bisiklet Dostu Otel” Konsepti, Uluslararası Yarışlar Ve Kamplar’
-“Projects On Cycling Tourism By TGA: Cycling Routes (Gocyclingturkiye.Com) And Sample Projects Supported By TGA (E-Bike, “Cycling Friendly Hotel” Concept, International Races And Camps’’

Konuşmacı: Ceylan Şensoy (TGA Ürün Pazarlama Direktörü)
Speaker: Ceylan Şensoy (Product Marketing Director Of Türkiye Tourism Promotion And Development Agency)

-“Türkiye’nin Gururu MAKÜ Spor Tesisleri’nin Spor Turizminde Zirveye Yürüyüşü”
-“Türkiye’s Pride “Sport Facilities MAKÜ“ March To The Top Of Sports Tourism”

Konuşmacı: Prof. Dr. Adem Korkmaz (MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Ünv. Rektörü)
Speaker: Prof. Dr. Adem Korkmaz (Rector Of Mehmet Akif Ersoy University)

-“Bir Kayak Merkezinin Bisiklet Merkezine Dönüşmesi. Erciyes Örneği”
-“The Transformation Of Ski Resort Into A Cycling Center. The Example Of Erciyes”

Konuşmacı: Murat Cahit Cıngı (Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)
Speaker: Murat Cahit Cıngı (President Of The Board Of Kayseri Erciyes company)

-“Erzurum Palandöken Bisiklet Turizmini Hedefliyor”
-“Erzurum Palandöken Aims for Cycling Tourism”
Konuşmacı: Selim Bağrıyanık (Ejder 3200 Palandöken Genel Müdürü)
Speaker: Selim Bağrıyanık (Ejder 3200 Palandöken General Manager)

-“Isparta Davraz Bisiklet Turizmi Için Dünyanın En Gözde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olmaya Hazırlanıyor. Bisiklet Turizminde Yüksek İrtifa Merkezlerinin Önemi”
-“Isparta Davraz Is Preparing To Become The World’s Most Popular High-Altitude Camping Center For Cycling Tourism. The Importance Of High Altitude Centers In Cycling Tourism“

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Kılınç (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölüm Bşk.)
Speaker: Prof. Dr. Fatih Kılınç (Isparta University of Applied Sciences Faculty of Tourism Head of Recreation Department)

Moderatör: Alparslan Güvenç (Bisiklet Turizmi Uzmanı)
Moderator: Alparslan Güvenç (Cycling Tourism Specialist)

15:15 İÇ PAZAR 2023
DOMESTIC MARKET 2023

Konuşmacılar:
Mete Vardar (Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı)
Suat Özbek ( Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Mustafa Kemal Çubuk (Tatilbudur.Com Genel Müdür Yardımcısı)
Serhat Günay (SETUR Yurt İçi Türkiye Operasyon Müdürü)
Koray Küçükyılmaz (tatilsepeti.com Genel Müdürü)

Speakers:
Mete Vardar (President Of The Board Of Jolly Tur)
Suat Özbek (Vice President Of The Board Of Etstur)
Mustafa Kemal Çubuk (Deputy General Manager Of Tatilbudur.com)
Serhat Günay (SETUR Domestic Operations Manager)
Koray Küçükyılmaz (tatilsepeti.com General Director)

20:30 – AMON OTEL’DE OZAN DOĞULU İLE ATF22 CLOSING PARTİ
20:30 – ATF22 CLOSING PARTY AT AMON HOTEL WITH OZAN DOĞULU

Yorum Yaz