We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Turizm payı yüzde 5’e düştü

Turizm payı yüzde 5’e düştü

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

TGA bütçesi ve turizm payının alınmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler 23 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu değişiklik 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna göre, konaklama tesisleri, Bakanlık’tan belgeli yeme – içme ve eğlence tesisleri, deniz turizm tesisleri ve seyahat acentalarından alınacak turizm payı için elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden “on binde yedi buçuk oranında” ibaresi “on binde beş oranında” olarak değiştirilmişti.

Resmi Gazete’de konuya ilişkin yayımlanan diğer değişikler ise şu şekildeydi:

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından düzenlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “basit konaklama turizm işletmesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin başlığı “Deniz turizmi tesisleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının” ibaresi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında, 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, 7’nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi buçuk” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 3’üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yorum Yaz