We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel BU HESAPLA TURİZM GELİRİMİZ ARTAR MI?

BU HESAPLA TURİZM GELİRİMİZ ARTAR MI?

Milli gelir hesaplama yöntemi değişiyor, bir gecede zengin olacağız. Milli gelir hesaplama yöntemindeki revizyonla birlikte, Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir bir gecede artacak. Yöntem, turizm sektörünün gelir-gider hesaplamalarında da kullanılacak.
BUHESAPLATURİZMGELİRİMİZARTACAKMİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun metodolojisini kullandığı Avrupa Komisyonu’nun istatistik birimi Eurostat gayri safi yurtiçi hasılada hesabı değiştiriyor. Yeni hesapla yapılacak revizyonun 2017-2018 dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor. Bir başka değişle Türkiye’de milli gelir yine bir gecede artacak

Milli gelirde yeni revizyon için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz yıl itibariyle başlayan çalışmaların 2017-2018 dönemine yetişmesi hedefleniyor. Uluslararası hesaplama yöntemlerinin değişmesi ve Türkiye’de sektörler itibariyle girdi-çıktı düzeylerinin daha iyi hesaplanabiliyor olması nedeniyle revizyon yapılması gündemde. “Çalışmalar sonunda milli gelir artar mı” sorusuna kaynaklar, “Revizyon geliri artırmak için yapılır” yanıtını veriyor. Bir başka deyişle yeni hesaplamanın devreye girmesiyle Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir bir gecede artacak.

ULUSLARARASI SİSTEM DEĞİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamalarında Avrupa Komisyonu’nun istatistik birimi Eurostat’ın metodolojisini kullanıyor. Eurostat’ın Avrupa Hesaplar Sistemi’nde değişiklik yaptı. TÜİK şu an Eurostat’ın SNA2008 metodolojisine göre milli gelir hesabı yapıyor. Eurostat’ın geçtiğimiz yıl yayımladığı ve 2014’ten itibaren üye ülkelerin tek tek geçmeye başlayacağı yeni metodolojinin adı ise ESA2010. Üye ülkelerden Fransa ve Hollanda’nın yeni metodolojiye geçen ilk ülkeler olduğu ifade ediliyor. Yakın bir zaman içinde ise, tüm Avrupa ülkelerinin yeni sistemde hesaplamalarını ilan etmesi bekleniyor. Uluslararası karşılaştırmaların sağlıklı olması için, Türkiye’de de TÜİK yeni sisteme göre hesaplarını güncelliyor.

DAHA İYİ HESAPLANABİLİYOR

Revizyonun bir diğer nedeni de Türkiye’deki sektörlere ilişkin hesaplamalarda sağlanan iyileşme. Birçok sektörde girdi ve çıktı verilerinin değiştiği ifade edilirken, artık turizmden, tarıma, sanayiden, inşaata birçok sektörde daha iyi girdi ve çıktı hesaplamalarının yapıldığı belirtiliyor. Yeni girdi-çıktıların milli gelirde kullanılabilmesi için de geniş çaplı bir revizyona ihtiyaç olduğu kaydediliyor.

Hesap değişince neden zenginleşiyoruz?

Arz ve kullanım tablolarının güncellenmesiyle başlayan milli gelir revizyon çalışmaları sonucunda, artış yönlü bir sonuç bekleniyor. Revizyonların tüm ülkelerde artış etkisi oluşturduğu ifade edilirken, yetkililer, “Ancak gelişmiş ülkelerde hesaplamaların ve sektörlerin oturmuş olması nedeniyle revizyon etkisi az oluyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise, daha büyük değişimlere neden oluyor” değerlendirmesi yaptı.

2008’de bir anda 2020 dolar zenginleşmiştik

Türkiye milli gelirde son kapsamlı revizyonu 2008 yılında yaptı. Yapılan hesaplama  sonucunda daha önce cari fiyatlarla 576.3 milyar TL olarak açıklanan 2006 yılı gayri safi yurtiçi hasılası 758.3 milyar TL olarak belirlendi. Yapılan hesaplamayla kişi başına milli gelir de 2 bin 20 dolar arttı. Böylece kişi başı düşen gelir 5 bin 480 dolardan,7 bin 500 dolara çıktı. (Hacer Boyacıoğlu)

Yorum Yaz