We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel MUĞLA’DA TURİSTİK TESİS NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILDI

MUĞLA’DA TURİSTİK TESİS NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILDI

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan turistik tesis niteliğindeki taşınmazı 16 milyon 805 bin TL muhammen bedel ve ihale yoluyla satışa çıkardı.

TASİNMAZ

İhale duyurusu Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında aşağıdaki şekilde yer aldı:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 – İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:10 06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No : 0 (312) 207 22 38 – 0 (312) 207 23 30
Faks 0 (312) 286 90 73 – 0 (312) 286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi : ogunes@tpao.gov.tr; naksan@tpao.gov.tr

2 – İhale Konusu : Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait;

a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde, 366 ada, 2 parsel numaralı (eski 1230 parsel), 33915,42 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.

b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 135 ada, 39 parsel numaralı (eski 76 parsel), 5028,84 m² yüzölçümü olan Genel Müdürlüğümüze ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık 150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su götürülmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Açık Arttırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için tek teklif verilecektir.

3 – İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:10 06100 Çankaya / ANKARA

b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 21/05/2015 Perşembe günü saat: 10.30

c) İhalenin Tarih ve Saati : 21/05/2015 Perşembe günü saat: 10.30

4 – İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler : İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 21.05.2015 Perşembe günü saat 10.30’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 – Şartname İnceleme : İhale ilan metni www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir. İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü 4.kat 402 no’lu odadan görülebilir.

6 – İhaleye İştirak : Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 – TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – SATILACAK TAŞINMAZ

Yorum Yaz