We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel ÖNCELİKLİ TURİZM YATIRIMLARINA “STRATEJİK” DESTEK

ÖNCELİKLİ TURİZM YATIRIMLARINA “STRATEJİK” DESTEK

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar lirayı aşan öncelikli yatırımlar da stratejik yatırım olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek.

Öncelikli yatırımlara 'stratejik' destek

 DÜNYA GAZETESİ Hüseyin GÖKÇE’NİN haberine göre;  Bakanlar Kurulu 2012 yılında yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yaptı.

Buna göre asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar lirayı aşan öncelikli yatırımlar da stratejik yatırım olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek.

Öncelikli yatırımlar, hangi bölgeye yapılırsa yapılsın, 5’inci bölge desteklerinden yararlanabiliyor. 6’ncı bölgedeki yatırımlar ise kendi bölgesinde değerlendiriliyor.

Stratejik yatırımlara, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopaj desteği ve gemi inşa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi desteği veriliyor.

Bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı 700 bin lirayı geçemeyecek.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın 17’nrci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlar şunlar:

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

Yorum Yaz