We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Otellere yeni belge zorunluluğu geldi

Otellere yeni belge zorunluluğu geldi

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre otellere yeni bir belge zorunluluğu getirildi. Buna göre Turizm Bakanlığı, müzik meslek birliklerinden alınan sertifikayı zorunlu belgelerin arasına ekledi.

Konu Resmi Gazete’de şu ifadelerle duyuruldu:

MADDE 1- 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’in 4 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(5) Bakanlıkça başvurularda, Bakanlıkça belirlenen tesisler için Kanun kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenilebilir. Ayrıca, konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belge de başvuruya eklenir, yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Belgeli tesislerin müzik lisans belgesi alması için süre
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde bu tesisler hakkında Kanun kapsamında işlem yürütülür.”
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Konaklama tesislerinin lisanslanması ile ilgili olarak MSF ve MÜZFED Federasyonları tarafından oluşturulan websitesi üzerinden sertifikasyon için gerekli olan tutar hesaplanabiliyor. Siteye ulaşmak için tıklayın.

Yorum Yaz