We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Phaselis’te ikinci yürütmeyi durdurma kararı

Phaselis’te ikinci yürütmeyi durdurma kararı

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Antik Likya Kenti Phaselis’teki Bostanlık ve Alacasu koylarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan halk plajları için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun proje iznine karşı yürütmeyi durdurma veren mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihale ve projesine karşı açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde antik Likya kenti Phaselis’in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün ihalesini alan özel şirket, 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında iki halk plajı projesi inşasına başladı. Şubat ayındaki inşa çalışmalarına karşı bazı çevre örgütleri ve meslek odaları, içerisinde büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin bulunduğu iki halk plajı projesinin iptalini istedi.

İLK KARAR, KURUL İZNİNE KARŞI ÇIKTI

Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalara karşı ilk dava, Peyzaj Mimarları Odası ve 8 kişi tarafından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun projeye izin kararının iptali için açıldı. Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi, söz konusu ihaleye yönelik yapım işlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle nisan ayında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İKİNCİ DAVA İHALE VE PROJEYE KARŞI

Bakanlık ve ihaleyi alan firma, mahkeme kararının ihaleyle ilgili olmadığını gerekçe göstererek, inşa çalışmalarını devam ettirdi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 14 kişi, milli park sınırları içerisinde 1’inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan halk plajı ve günübirlik tesis yapım ihale kararı ve ihale konusu projenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ikinci bir dava açtı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERDİ

Açılan davada projenin, 1’inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı Phaselis Antik Kenti’nde 85 bin metrekarelik alanı kapsadığı, alana ilişkin ihale konusu projenin uygulanmasının, Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararına aykırı olduğu, antik kente ve milli park olan doğal değerlere geri dönülemez zararlar vereceğine ve alanın betonlaşmasına neden olacağı belirtildi. Davaya bakan Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, 30 Mayıs 2023 tarihli kararında, yürütmeyi durdurma istemini oy birliğiyle kabul etti.

MİMARLAR ODASI’NDAN AÇIKLAMA

Karar sonrası Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetimi adına şu açıklamada bulunuldu:

“Yargı, milli park ve 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Phaselis Antik Kenti’nde yapılaşma yolunu açan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapılaşma ihale kararına kentimiz, kentlilerimiz ve gelecek kuşaklarımız adına bir kez daha ‘dur’ dedi. Mahkeme kararında, ‘Dava konusu ihale kararı ve ‘olur’un dayandığı işlemin Koruma Bölge Kurulu kararı olduğu ve Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nce de bu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, ihale işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin; bekletilen dosyada verilecek karar sonrasında mahkememizce yeni bir karar verilinceye kadar kabulüne, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin 2/e maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 30 Mayıs 2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi’ şeklinde hüküm kurarak, yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.”

İHALENİN İPTALİNE YÖNELİK KARAR DA BEKLENİYOR

Mimarlar Odası Antalya Şube yönetimi adına yapılan açıklamada ayrıca Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nin kurul iznine karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile ihalenin iptali için açılan davada Ankara 11’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına işaret edilerek, ihalenin iptaline yönelik kararın beklendiği de belirtildi.

Yorum Yaz