We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel TURİZMDE YATIRIM ÖNCELİĞİ NELERE VERİLECEK?

TURİZMDE YATIRIM ÖNCELİĞİ NELERE VERİLECEK?

Kalkınma Bakanlığı 2015-2017 dönemi için yatırım önceliklerini belirledi. Resmi Gazete’de yayınlanan 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi’ne göre sağlık turizmi, kış turizmi ve turizm bölgelerindeki altyapı çalışmalarına ağırlık verilecek.

 TURİZMYATIRIMLARI

Kalkınma Bakanlığı’nın “2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Programda, sağlık turizmi bölgelerinin altyapı çalışmalarına önem verileceği, kış turizmi yatırımlarına yönelineceği, turistik yol yapımı projelerinde talebin göz önünce bulundurulacağı ve turizmin çeşitlendirilmesi adına çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Genel bütçe kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenek teklif tavanları 2015 yılı için 100 bin TL, 2016 için 105 bin TL ve 2017 için 110 bin TL olarak belirlendi. 2015-­2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde turizm sektörü için şu ifadeler yer aldı:

Sektör / Alt Sektör Öncelikleri

“Turizm sektöründe; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında belirlenen turizm gelişim bölgeleri,

turizm gelişim koridorları, turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri başta olmak üzere, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, varış noktası odaklı ve alan yönetimi modeli yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir.

Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında, termal turizm bölge ve merkezlerinin altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere önem verilecektir.

Kış turizmine yönelik yatırımlar ilan edilen Kış Turizmi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerine odaklanacak, yatırım tekliflerinde alanın kış turizmi potansiyelinin yanı sıra, çevresindeki mevcut kış turizmi alanlarının kapasitesi ile bölgesel ve ulusal talep durumu dikkate alınacaktır.

Mahalli idareler tarafından yapılacak turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Korunan Alanlar ile alan yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında desteklenecektir.

Turistik yol, iç ve/veya dış turizme konu varış noktalarına ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan yoldur. Yeni turistik yol projesi tekliflerinde, varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla eşgüdüm dikkate alınacaktır.”

Yorum Yaz