We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Vergi Ve Prim Borç Yapılandırması Yürürlükte

Vergi Ve Prim Borç Yapılandırması Yürürlükte

Vergi Ve Prim Borç Yapılandırması Yürürlükte

500 Milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlükte.  Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılabilecek. Borçlar 18 taksitle ödenebilecek.

prim borç

Vergi, prim borç ve trafik cezaları yapılanıyor

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor.  Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devrede. Borçlar, vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsıyor. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Реструктуризация долга по налогам и страховым взносам

Структурирование налогов и взносам, касающееся миллионов людей, для которых будет структурирована задолженность в 500 миллиардов лир, официально действует. На сегодняшний день долги можно структурировать онлайн или обратившись в налоговую инспекцию. Долги можно оплатить 18 частями.

 

 Налоги, страховые взносы и штрафы на дорогах

Реструктуризация налоговой, страховой задолженности, мост и дорожных штрафов. Постановление, открывающее возможность выплаты долгов 18 частями, официально вступило в силу. Долги включают налоговую реструктуризацию, подоходный, корпоративный налог, налог на добавленную стоимость, специальное потребление, автотранспортные средства, таможенные налоги, недвижимость, налоги на очистку окружающей среды, а также штрафы и пени за просрочку. Он будет добавлен в конфигурацию согласно условиям выплаты процентов. Конфигурация, которая будет оплачена 18 частями, будет распределена в течение 36 месяцев. Выплаты будут производиться каждые 2 месяца. Также будет структурирована задолженность по ссудам на образование и ссудам на образование, ненадлежащим образом полученным выплатам поддержки, фонду поддержки использования ресурсов и взносам в защиту недвижимых культурных ценностей.

 

Gm Turizm ve Yönetim Dergisinin Diğer Haberlerini Okumak İçin Tıklayınız!

 

Yorum Yaz