We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Gündem Erman Kayar: Gündemden bağımsız bir iç denetim süreci

Erman Kayar: Gündemden bağımsız bir iç denetim süreci

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Turizm sektörü, hassas yapısıyla, çevresel veya ekonomik olumsuzluklardan hızlıca etkilenmekte olan bir sektördür. Bazı ülke vatandaşları için tatilin lüks olması, bazıları için ise ihtiyaç olarak görülmesi bu konudaki en temel etkenlerdendir. Kriz ile iç içe yaşayan turizm sektörü işletmeleri ise sürecin getirdiği yorgunluk sebebiyle iç denetim faaliyetini geri plana alabilmekte veya diğer faaliyetler ön plana geçebildiğinden, iç denetim sürecinin faydalarını dikkatten kaçırabilmektedirler.

Buradaki temel konu; sektörde kriz riskinin her durumda bulunması ancak elektronik sistemlerin ve insan kaynakları faaliyetlerinin işlerliğini, yavaşlasa dahi kaybetmemeleridir. Krizler esnasında bile işletme yönetimi, sistemler ve işletme insan kaynağı, görevlerine devam etmekte ve işletmelerini yaşatmaktadırlar.

İç denetim faaliyetlerinin zaman zaman geri plana alınabilmesinin turizm işletmelerine pek çok zararı olabilir. Öncelikle kontrol edilmeyen veya kısmen kontrol edilen süreçler olabileceği düşüncesiyle suistimale daha açık bir durumla karşılaşılmaktadır.

Bir diğer muhtemel zarar ise, kriz yaşanan sezonlarda iş hacmi azalabilse dahi işlerliğin devam etmesi sonucu yaşanır. Kriz sonrası durumda, işlerin kriz sezonuna kıyasla yoğunlaşması sebebiyle, ortaya çıkabilecek daha büyük kontrolsüzlükler olasıdır.

Krizi fırsata çevirme olgusuna değinilecek olursa; kontrole tabi olabilecek işlemlerin uyarlaması, zamanlama olarak işlerin daha az yoğun olduğu dönemde daha doğru kurgulanabilir. Düşük yoğunluklu dönemlerde yapılacak çalışmalar ile, önceki dönemler için bir değerlendirme, gelecek dönemler için ise uyarlamalar daha net olabilecektir.

İç Denetim faaliyeti ve bileşenleri, sektörde kriz yaşanan zamanlarda, işletme yönetiminin bir uzantısı gibi faaliyetlerini sürdürerek mevcut faydalarını daha yükseğe taşıyabilirler.

Turizm işletmelerindeki iç denetim bilinci, Finansal ve Operasyonel anlamda gündemden bağımsız olmalıdır.

Konu kriz ve getirdiği finansal yükler olsa dahi, turizm işletmelerindeki iş hacimleri düşünüldüğünde küçük sayılabilecek bazı noktalar, işletmeniz için büyük avantajlar sağlayabilir.

Yorum Yaz