We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Aktüel Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı İlk Destinasyonu

Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı İlk Destinasyonu

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip ilk destinasyonu Palandöken oldu. Ejder 3200, GSTC Sertifikasyon sürecini tamamladı. Ejder Kayak Merkezleri A.Ş.’den yapılan duyuruda turizm sektörü için sürdürülebilirliğin öneminden de bahsedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sürdürülebilirlik, gezegenimize ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Her birimizin küçük adımlarla büyük değişimler yapabileceğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik, kaynakların mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere etkili ve dengeli bir şekilde kullanılması anlamına gelir.
Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin bir arada değerlendirildiği bir yaklaşımı ifade eder.

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. olarak büyürken çevresel etkileri yönetmeyi sorumluluğumuz olarak görürüz. Ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre
konusundaki yasal düzenlemelere uyar, operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmek ve azaltmak üzere sürekli gelişmeyi esas alırız. ISO
14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardı çalışmalarımızda yol göstericidir.

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. tarafından “Dört mevsim, her zaman, herkes için” stratejisiyle bașlatılan sürdürülebilirlik dönüșümünde Palandöken Destinasyonu olarak rol almaya, bu çerçevede faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini yönetmeye bu yıl da devam ettik. Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. olarak, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiğimiz değeri artırmak için yapacağımız stratejik yatırımlara Sürdürülebilirlik Komitemiz yön vermektedir.

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. bünyesindeki Sürdürülebilirlik Platformu, kurumsal itibar ve risk yönetimi için șirketimize katkı sağlamaktadır.
Sürdürülebilirlik Platformu, aynı zamanda sektörün küresel gündemini, mega trendlerini ve yeni gelișen regülasyon ortamını (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları dahil) dikkate almakta ve tüm paydașlar
tarafından ortaya konan ana meselelerin stratejik bir çerçevede söylem ve eylem birliği içerisinde yönetilmesini sağlamaktadır.

Son olarak mottomuz;
Dört mevsim, herkes için, sonsuza kadar Palandöken..

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş., Palandöken Destinasyonu’nun işletme ve yürütme sürecinde “Daha sürdürülebilir bir dünya, daha sürdürülebilir bir Palandöken” mottosuyla aşağıdaki maddeleri yol
gösterici olarak tanımaktadır:

Çevresel Sürdürülebilirlik:
Palandöken Destinasyonu’nun işletme faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürütme hedeflenir. Doğal kaynakların etkili kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevresel faktörler göz önünde bulundurulur. Yerel ekosistemlere ve biyoçeşitliliğe zarar vermeden, çevre dostu uygulamalar teşvik edilir.

Ekonomik Sürdürülebilirlik:
İşletme faaliyetleri sırasında ekonomik sürdürülebilirlik gözetilir. Gelir ve giderler dengeli bir şekilde yönetilir, yerel ekonomiye katkı sağlanır.
Bölgedeki istihdam olanaklarının artırılması, yerel tedarikçilerle işbirliği yapılması, turizm gelirlerinin bölgeye adil bir şekilde dağıtılması gibi unsurlar önem taşır.

Sosyal Sürdürülebilirlik:
Palandöken Destinasyonu’nun işletme ve yürütme sürecinde sosyal sürdürülebilirlik gözetilir. Yerel topluluğun katılımı ve desteklenmesi sağlanır. Eğitim ve istihdam fırsatları sunulur, yerel kültür ve geleneklerin korunması teşvik edilir. Sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkıda bulunulur.

Misafir Memnuniyeti:
Palandöken Destinasyonu’na gelen misafirlerin memnuniyeti en önemli önceliklerden biridir. Misafirlerin güvenliği, konforu ve deneyimi için gerekli önlemler alınır. Kaliteli hizmet sunumu, misafir odaklı yaklaşım ve sürekli iyileştirme çabalarıyla memnuniyet sağlanır.

İnovasyon ve Teknoloji:
İşletme süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik gelişmeler takip edilir. Enerji verimliliği sağlayan yenilikçi çözümler araştırılır, dijital platformlar ve iletişim araçları kullanılır. Sektördeki yenilikleri yakından izleyerek, sürekli gelişim ve ilerleme hedeflenir.

Yorum Yaz