We-Flytour-GM-Banner-Animation
GlobalYatakBankasi-1A
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği Kuruldu

Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği Kuruldu

Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği (Akdeniz SMD) kuruldu. Dernek, Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Olgu Ceylan imzalı bir basın açıklaması yayımlayarak kuruluşunu duyurdu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bizler mimarlık mesleğini etik ve ahlaki değerler çerçevesinde icra eden 19 kişi, Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği’nin (SMD) kuruluşu için 6 şubat sabahında bir araya geldik. Toplantı sonrasında karşılaştığımız deprem felaketinin boyutu mesleğimizin, içinde bulunduğumuz sektörün ve üzerinde durduğumuz konuların önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

AMAÇ VE KAPSAM

Büyük deprem felaketi sonrası, ülkemizin en önemli gündemlerinden birinin nitelikli yapılaşmanın sağlanması olduğunu görmekteyiz. Nitelikli yapılaşmanın önünü açmak için her şeyden önce mimarlık mesleğini ve uygulanmasını geliştirmemiz, toplumda saygınlığını arttırmamız gerekiyor. Biz mimarlar tüm bu yapılaşma sürecinin başlangıç noktasıyız. Modern mimarlığın kurucularından Le Corbusier’in de tarif ettiği gibi çalışan birer makine; ayakta kalması beklenen sağlam, mekanik ve elektrik sistemi düzgün ve estetik bir yapı tasarlıyoruz. Süreç doğru işlediğinde nitelikli mimarlık beraberinde nitelikli mühendislik hizmetlerini, nitelikli yapılaşmayı, nitelikli kentleşmeyi ve nihayetinde iyi ve nitelikli yaşamayı beraberinde getiriyor.

Tüm bu sürecin başında ise çok önemli ve detaylı olan mimarlık eğitimindeki aksaklık ve eksiklilerin giderilmesi gerekiyor. Eğitim sonrasında mimarlık meslek hukuku ve yasalarının da geliştirilmesi beklenmektedir. Ülkemizde birçok önemli mesleğin kendi yasaları ve kuralları varken hala Mimarlık Meslek Yasası hazırlanamamıştır. Ancak bizde henüz gerekli yetkinliğe sahip olmayan meslektaş adaylarımız hızlı bir şekilde sürece dahil olmakta ve yapılaşmada etkin rol oynamaktadır. Bu da beraberinde kentin sağlıksız gelişmesine neden olmaktadır.

AKDENİZ SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ (SMD) TANIMI ve AKDENİZ SMD

Kentlerimizin nitelikli ve estetik büyümesinde rol almaya çalışan biz 19 kurucu, mimarlığı ve mimarlık mesleğini etik ve ahlaki değerlere uygun olarak yapmak ve toplum içinde ön plana çıkmasını sağlamak için Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği’ni kurduk.

AKDENİZ MİMARLIĞI

Akdeniz SMD olarak amaçlarımızın başında Akdeniz iklimi ve coğrafyasına uygun mimari ve mekansal tasarımların yapılmasının önünü açarak sürdürülebilirlik ve yerellik ilkeleri üzerinden kentlerin gelişimine katkı sağlamak gelmektedir.

SONUÇ

Mimarlığın toplumda saygınlığını ve etkinliğini arttırmalıyız ki bu sayede nitelikli yapılaşmanın da önünü açabilelim. Mimarlığı ne kadar çok ileriye götürebilirsek toplumu ve kentleri o derece geliştirebiliriz.

Mimarlığı bir mesleğin ötesinde toplumun gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olarak kabul ettiğimizden Akdeniz SMD üyeleri olarak işimizi ciddiyetle yapıyor, sorumluluklarımızı asla elimizden bırakmıyoruz.

Başta belediyelerimiz ve odalarımız olmak üzere tüm diğer önemli kurumlarla, kamu kuruluşlarıyla, STK’larla, kent için önemli diğer derneklerle, değerli basın mensuplarıyla ilişkilerimizi geliştirmek, projeler üretmek, kentler için kalıcı katkılar sunmak en önemli hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Ali Olgu CEYLAN
Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Yorum Yaz