We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Antalya Sivil Toplum Platformu Kuruldu

Antalya Sivil Toplum Platformu Kuruldu

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Antalya Sevgisi 7 STK’yı bir araya getirdi. Yaklaşık iki aydır yapılan toplantılar sonucu oluşturulan ‘ANSTOP Mutabakat Metni’ imzalandı. Bu metinle ilgili bilgiler ve notlar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kentteki tüm paydaşlara kapımız açık Antalya için herkesle çalışmaya hazırız, ilk olarak hemen eylül ayında “Kentin Sorunlarına Çözüm Arıyoruz” çalıştayını yapacağız mutabık kalınan sorun/çözüm noktalarını rapor haline getirerek şehrimizin tüm karar vericileriyle paylaşacağız ve hayata geçirilmesi, kamuoyu oluşturulması içinde çaba sarf edeceğiz.

Hiçbir kuruma alternatif olmak gibi bir niyetimiz yok her STK çok değerli ve önemli bunun bilincindeyiz demokratik, uzlaştırıcı, kavga etmeyen çözüm bulmak için hareket edecek bir yapı olacağız ve bunun için çalışacağız.
Sizleri ayrıca platformumuzun yapısı ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. En kısa şekliyle amacımız;
Hem şehirlilik hukuku ve duygusuyla yaşadığımız şehrin sorunlarını tespit etmede bilimsel, objektif, gerçekçi, doğru yaklaşımlar sergileyerek, yine bu sorunların çözümü için projeler gerçekleştirmek ve şehrin diğer paydaşları, karar vericileri ile iş birliği içinde, ortak akılla uygulamaya geçirilmesini sağlamak olacak.

Hedeflerimiz

Kentin kimliğini ortaya koyan tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek

Sahip olunan kaynakların etkili, verimli ve adil kullanımı ve dağıtımında uyarıcı olmak

Tüm toplumsal grupların (çocuk, genç, kadın vb )etkinliklerini arttırmak
Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek

Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici öneriler geliştirmek için çalışmalar yapmak

Kentin Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Kentin sorunlarını kent içinde ki tüm paydaşlarla birlikte katılımcılığı en üst düzeye getirerek çözüm aramak

Platformumuzun Oluşumu;

Yedi (7 ) Meslek Odası/STK tarafından oluşturulan kurucular kurulu / yürütme kurulu aynı zamanda yönetim kurulu görevi de üstlenmiş durumundadır ve eşit söz hakkına sahip olarak görev yapacak yeni üyelerin katılımında ise katılım talep eden Meslek Odası/STK nın üyelerden birinin referansı şartı ön koşul olacak sonrasında ise Kurucular Kurulu/ aday Meslek Odası/STK uyum gösterip gösteremeyeceği ana amaca hizmet edip edemeyeceği konusunda fikir oluşturması durumunda oy birliği şartı ile katılımı sağlanacaktır. Alınacak tüm kararlar kurucular kurulunun oy birliği ile alınarak hayata geçirilecektir.

Toplantılarımızın sıklığı ayda bir kere toplanılacak olup bu sayı ihtiyaca göre değişiklik gösterebilecektir. Platformun Sözcü /Genel Sekreterlik pozisyonu süreçlerin belirlenmesi, organize edilmesi, yönetilmesinden sorumludur. Platformumuz önemli özelliklerinden biri de kuruluş amaçlarına aykırı olacak şekilde hiçbir siyasi oluşumun içerisinde bulunmayacaktır. Ancak Platform yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış sorunların ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için her türlü kurum/kuruluş ve siyasi parti ile görüşebilir ve ilerleyebilir.

İlkelerimiz;

Platform, çalışmalarını toplumun tüm kesimlerini sürece dahil ederek yürütmekle birlikte, kente dair yeni vizyon arayışı içerisindedir. Bu nedenle yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika belgelerine uygun şekilde kendi yörelerinde ideal bir geleceğe yönelik fikir üreterek çalışmalar yürütür. Platformumuz bu vizyona ulaşmak içinde aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak hareket edecektir.

a. Katılımcılık
b. Kapsayıcılık
c. Tarafsızlık
d. Bağımsızlık
e. Cinsiyet Eşitliği
f. Şeffaflık
g. Hoşgörü
h. Dayanışma
ı. Kamusallık
j. Paylaşım ve Öğrenme
k. Demokrasi
l. Savunuculuk

Kurucularımız:

1-EKİPDER (Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği)
2-ANTALYA DENİZCİLEŞME PLATFORMU
3-TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ,
4-TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
5-TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ,
6-TSYD ANTALYA ŞUBESİ, (Türkiye Spor Yazarları Derneği)
7-SAYD (Seyahat Acenteleri ve Yöneticileri Derneği)

2 yorumlar

Faik Bayramoğlu 25 Temmuz 2023 - 17:19

Kuşadası kimliğini arıyor adı ile benzer bir çalışmayı yürütüyoruz. TMMOB ana paydaşlarımızdan biri. Karşılıklı işbirliği ve paylaşım yararlı olacaktır. Lütfen iletişim bilgisi iletiniz.

Cevapla
GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ 27 Temmuz 2023 - 10:45

Faik bey merhabalar,
haber@gm-center.com e-posta adresimizden bizimle iletişime geçebilir, haber bültenlerinizi iletebilirsiniz.
İyi günler…

Cevapla

Yorum Yaz