We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Necip Fuat Ersoy TİP Milletvekili aday adayı oldu

Necip Fuat Ersoy TİP Milletvekili aday adayı oldu

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Necip Fuat Ersoy, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

International MICE & Wedding Forum (IMWF) Genel Müdürü Necip Fuat Ersoy, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar ben Necip Fuat Ersoy, 1992 yılından bu yana aktif bir biçimde Turizm sektöründe emek vermekteyim. 14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek seçimlerde, Türkiye İşçi Partisi’nden Antalya ili Milletvekili aday adayıyım. Çünkü;

– Ülkenin bugün geldiği ve getirildiği noktada, temel hak ve özgürlükler açısından dibe vurduğuna ve değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum, bunun için vargücümle çalışacağım,
– Çalışma saatlerinde OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada olup da, asgari ücret sıralamasında sadece Arnavutluk’tan önce ve sondan ikinci sırada olmamızın haksızlık olduğunu düşünüyorum, itirazım var ve düzelmesi için çalışacağım,
– Turizm sektörü emekçilerinin, yılda azami 7-8 maaşla çalıştırılmalarına itirazım var, tüm çalışanlar için ( Devlet destekli – turizme özel ) 12 ay iş imkanı sunulmamasına itirazım var ve değişmesi için çalışacağım,
– Askıda kahve, ekmek, faturaya aşina olan toplum, Turizmde ağırlıklı yaşanan bir sorun olan Askıda personelden haberdar değil, insanların her sene iki ay askıya alınarak aslında işsizliğe ve yoksulluğa terk edilmesine itirazım var, bunun Turizme özel emekçiler lehine değişmesi gerektiğine inanıyorum ve bu hususta çalışacağım,
– Giderek büyüyen barınma sorunuyla ilgili, bilhassa öğrenciler ve emekçiler için çareler üretilmesi için çalışacağım,
– Lojmanlarda, yaşam için gerekli belli asgari fiziksel ve sosyal koşulların olmamasına itirazım var ve değişimi için çalışacağım,
– Turizmin sadece gelir ve turist sayıları üzerinden okunmasına itirazım var, bunun ülke, toplum ve çevre boyutlarında katma değerinin doğru ölçüleceği, ülkenin güzelliklerinin en başta kendi yurttaşlarının refahı ve mutluluğu gözetilerek planlanması gerektiğine inanıyorum, bu yönde bir değişim için çalışacağım,
– Son on senede kişibaşı turist gelirimiz dolar bazında %10 un üzerinde artmışken, personelin kazancının dolar bazında %15 azalmasına itirazım var ve bu makasın emekçi lehine değişimi için çalışacağım,
– Vergi ödememek için her sene yeni otel yatırımlarıyla kontrolsüzce büyüyen otel patronlarına itirazım var, konaklama sektöründe bir nevi tekelleşme demek olan bu düzene itirazım var, vergiden sakınma yolu haline gelen bu yöntemin değişmesi için çalışacağım,
– Vergi adaletsizliğine ve en zengin %1 in toplumun %80 inden daha zengin olmasına hem ülkemde, hem de dünyada itirazım var, bunun dengelenmesi için çalışacağım,
– Vergilerle toplanan paranın, toplumun ihtiyaçlarına ve insanca yaşam hakkı için harcanmamasına itirazım var ve bunun değişmesi için çalışacağım,
– Kadınların şiddete maruz kaldığı, öldürüldüğü ve suçluların bir şekilde yakalanmadıklarını ya da hakettikleri cezayı almadıklarını düşünüyorum, buna itirazım var ve bu konunun düzeltilmesi için çalışacağım,
– Genel olarak adalet işleyişinin ( sadece yargı boyutunda değil – sınavlar, mülakatlar, terfiler, tayinler vb. alanlarda da ) hepten bozulduğunu görüyorum, itirazım var ve değişmesi için çalışacağım,
– En zengin %1 in toplumun %80 inden daha zengin olmasına hem ülkemde, hem de dünyada itirazım var, bunun dengelenmesi için çalışacağım,
– Çevrenin, ormanların, yeraltı ve yerüstü sularının katledilmesine ve katline gözyumulmasına itirazım var, bu yağmanın ve katliamın durdurulması için çalışacağım,
– Eğitimin içinin boşaltılmasına, yeterli nitelik ve nicelikte yüksek öğrenim imkanı olmadığı için sınavların zorlaşmasına, Avrupa’nın dört misli bir müfredatla çocukların körpe zihinlerinin gereksiz bir biçimde ve niteliksiz bilgiyle doldurulmasına, sınıfta yapılması gereken tekrarların bu şişik müfredat sebebiyle evlerde yapılır hale gelmesine, öğretmen atama kriterleri üzerinden nitelikli eğitim veren köklü kurumların içlerinin boşaltılıp, politize edilmesine, itirazım var ve bunun düzeltilmesi için vargücümle çalışacağım,
– Okullar açmak ve öğretmenler atamak yerine, özel okullara mahkum edilen veli ve öğrencileri sömürmeyi tercih eden iktidara, asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin eksik bırakılan özlük haklarına itirazım var ve düzelmesi için vargücümle çalışacağım,
– Tarımsal üretimde, borçlandırılan, yalnız ve çaresiz bırakılan üreticilerin koşullarının iyileştirilmesi, bilinçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin toplum sağlığına duyarlı ve üreticiye insan gibi yaşama hakkı verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum, modern tekniklere ve sağlıklı tohumlara Devlet destekli erişmeleri için çalışacağım,
– Yurttaşların anayasal hakkı olan Haberalma Özgürlüğünün, kamu yararı olmaksızın, siyasi çıkarlar gözetilerek, erişim engeli ve yayın yasağı gibi karartmalarla engellenmesine itirazım var, bunu engelleyenlerle mücadele edecek ve tekrarlanmaması için çalışacağım,
– TBMM’de yer alan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonunda ülkenin belki de en stratejik sektörlerinden biri olan Turizmden hiç kimsenin olmamasına itirazım var, sektörden toplanan paraları harcayan bir ajansın, harcadığı 822 milyon ₺ nin görüşmelerinde sunum için verilen 5 dakikaya itirazım var, sorulamayan sorulara ve maalesef sorulan bazı soruların niteliğine itirazım var, çıkarılamayan Turizm Meslek yasasının güncellenerek çıkartılması gerektiğine inanıyorum, tüm bunlar için çalışacağım
( Komisyon tutanakları meclis web sitesi üzerinden erişime açıktır, okuyun durumun vehametini anlayacaksınız )

Göreceğiniz gibi, ülkemizde maalesef sorunlar çok ve derin, yukarıdaki itirazımların büyük çoğunluğunun bu ülkenin güzel insanlarının ekseriyeti tarafından da paylaşılacağına inancım yüksek. Benim itiraz ediyor olmam ve çalışacağıma dair söz veriyor oluşuma belki de burun kıvıracaklar olabilir, düşüncelerine saygı duymakla beraber, meşhur hikayedeki yangına bir damla su ile koşan karınca gibi “ hiç olmazsa tarafım belli olsun” demek istiyorum. Aday gösterilir miyim ? bilmiyorum, gösterilirsem seçilir miyim ? onu da bilmiyorum ve açıkçası her durumda itirazlarım açık ve net, bu yönde ortaya koyacağım çabalarımla ilgili verdiğim sözüm bakidir, bu da bunun kaydı olsun.

Çevresinde olup bitene duyarlı ve de yukarıda paylaştığım itirazları paylaşan herkesi de bir şekilde aktif olarak siyasetin ve dönüşümün içinde yer almaya ve katkı sunmaya davet ediyorum. Bunun, benim gibi Türkiye İşçi Partisi çatısı altında olması beni mutlu eder, ama farklı görüşte olan kişiler içinde değişimden yana iseniz, kendi fikrinize en yakın partiye gidip, kaydolun, gönüllü olun ve lütfen çalışın.

Ülkemizde, değişimin başlayacağı, tüm yurttaşların huzur ve refah içinde kardeşçe ve insanca yaşadıkları günleri görmek inancıyla…

Özgürlük, Eşitlik, Adalet!

Yorum Yaz