We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Turizmcilerden Bakana ve Cumhurbaşkanına Çağrı

Turizmcilerden Bakana ve Cumhurbaşkanına Çağrı

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Foçalı turizmciler, ülkemizde turizmin bugünkü işlevine ulaşmasında çok önemli ve öncü bir geçmişi bulunan Foça’nın rant ve kirlilik tehdidi altında elden gidebileceğine dikkat çekerek “Turizm Alanı” ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”(KKTGB) ilan edilmesini istediler. Turizm sektörünün ülkemizin cari açığını kapatacak düzeyde döviz girdisi sağladığı bir dönemde Foça gibi çok değerli bir turizm destinasyonunun kaybedilmemesi aksine geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı’nın önermesi ve Cumhurbaşkanı’nın yetki kullanmasının zorunluluk haline geldiğine vurgu yaptılar.

Foçalı turizmciler 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ülkemizde halen 63 adedi KTKGB olmak üzere toplam 236 adet Turizm Merkezi/KTKGB olduğunu, Foça ve çevresinin 1960’lı yılların sonlarında Türkiye’nin ilk Turizm Pilot Bölgelerinden biri olarak ilan edildiğini ancak daha sonraki yıllarda bunun askeri gerekçelerle iptal edildiğini hatırlattılar. Çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu bölgenin teşviklerin de etkisiyle Fransız Tatil Köyü başta olmak üzere çok önemli turizm yatırımları aldığını, bu dönemde ki tesislerin bugün Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turizm merkezlerine öncü ve örnek olduğuna dikkat çektiler. Foça’nın dünyada eski medeniyetlerin üzerinde yaşamın devam ettiği çok az sayıda kentten biri olduğunu da belirten turizmciler, ilçe turizminin çevresel ve rantsal gelişmeler dolayısıyla yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle yeniden Turizm Alanı/KTKGB olarak ilan edilmesini istediler. Geçtiğimiz aylarda bazı bölgelerin bu kapsama alınmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Foça içinde yetki kullanması çağrısında bulundular.

70’Lİ YILLARDA BİLE TURİZM PİLOT BÖLGESİYDİ

Foça’da 50 yıla yakın bir süredir turizm işletmeciliği ve yerel tarih araştırmaları yapan Sebahattin Karaca Foça’nın 12 diğer merkezle birlikte 1960 yılların sonunda Turizm Pilot bölgesi olarak belirlendiğini, teşvikler ve altyapıda öncelik ve avantajlar sağlayan bu durumdan yeterince faydalanamadan askeri ihtiyaçlar nedeniyle kararın iptal edildiğini söyledi. Sebahattin Karaca; “Turizm yönetimi 1960’lı yılların sonlarında Türkiye’de Başbakanlık bünyesinde müdürlük seviyesinde kurulan daha sonra bakanlık düzeyine çıkarılan bir süreç yaşamıştır. Bu süreçte Foça ve Erdek’in de aralarında bulunduğu 13 merkez Turizm Pilot Bölgesi olarak belirlenmişti. Foça’nın turizm açısından önemi Türkiye’nin ilk Tatil Köyü’nün burada kurulmasıyla daha da iyi anlaşılmıştı. Ancak 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’nın sonuçları arasında bölgenin askeri amaçlarla donatılmasının gereği ortaya çıkınca Foça Turizm Pilot bölgeleri arasından çıkarıldı. Bilindiği gibi bazı askeri birlikler buraya konuşlandırıldı. Geçen yıllar içinde teşvik ve altyapı desteklerinden yararlanamasa da Foça tarihi ve doğal SİT alanları ve kültürel varlıklarıyla turizmini geliştirmeye devam etti. Ancak son yıllarda çevredeki gelişmeler Foça’nın tekrar koruma altına alınması zorunluluğunu doğurdu. İzmir kuzeyden sanayi tesislerinin, güneyden İzmir’in konut ve ikinci konut baskısının altında bunalmaya ve yok olmaya başladı. Bunun önüne geçmek ve Foça’yı tamamen kaybetmemek için yeniden Turizm Alanı ilan edilmesi, hemen devamında Koruma Amaçlı Turizm İmar Planı’nın yapılıp hayata geçirilmesi şarttır. Askeri amaçlar bahane edilmemelidir. Dünyada; askeri alanlarla turizm alanlarının yan yana olduğu birçok örnek vardır” dedi.

TÜRKİYEDE TURİZMDE 60 MİLYON TURİST HEDEFİNİN ÖNCÜSÜ FOÇADIR

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler de çok uzun yıllardır bölgede turizme hizmet verdiklerini, ama son yıllardaki gelişmelerin bölgenin Turizm Alanı/KTKGB olarak ilan edilmesini gerekli kılar hale geldiğini söyledi.

Mehmet İşler; “Türkiye turizminin; 60 milyon turisti ağırlamadaki kilit kapısı ve öncüsü Foça’daki Fransız Tatil Köyü’dür. Tarihi, hatıralardaki yeri ve turizm platformundaki önemi ile çok büyük bir değerdir. Hem tanıtım, hem döviz, hem istihdam açısından Türkiye turizmi tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yabancı yatrımcının gelmesinde çok önemli ve çok iyi bir örnektir. Foça , bölgeye ve Türkiye’ye onunla başlayan bir dizi iyi örnek sunmuştur. Bir zamanlar Turizm Teşvik Bölgesi olan Foça yakın çevresindeki sanayi tesisleri, SİT ve koruma alanlarına rağmen her gün artan taleple ranta yönelik inşaat faaliyetlerinin, bunlara bağlı çevre ve gürültü kirliliklerinin etkileriyle elden gitme aşamasındadır. Bazı unsurlar Foça’yı turizme bırakmama azminde gibi görünmektedir. Bu nedenlerle Foça Turizm Alanı olarak ilan edilmelidir. Bu Foça’yı korumak için bir kalkan görevi görecektir. Korumanın yanı sıra gelişimine büyük katkı sunacaktır. Foça’yı koruyan ve geliştiren kararlar ülke turizmi ve ekonomisine gelir olarak dönecektir. Geçtiğimiz aylarda Antalya, Giresun, Ankara ve Konya’da 4 alanı Turizm Bölgesi ile Koruma ve Gelişme Bölgesi olarak ilan eden Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Foça içinde yetki kullanarak böyle bir karar almalarını istiyor ve bekliyoruz” dedi.

Yorum Yaz