We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Sektörel Haberler Erman Kayar yazdı…YENİ DESTİNASYON OLUŞTURULMASI STRATEJİLERİ

Erman Kayar yazdı…YENİ DESTİNASYON OLUŞTURULMASI STRATEJİLERİ

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

YURTDIŞI DESTİNASYONLARIN YÖNETİMİ (4)

Yurtdışı Destinsyonların Yönetiminde, destinasyonun oluşturulması kararının ardından önemli duruma gelen bir nokta, ilgili yurtdışı destinasyon oluşturulurken hangi stratejiler dahilinde bir iş modeli kurulması gerektiği konusudur. Bir strateji belirlenmesi sonrasında, aşama aşama belirli değişiklikler olabileceği gibi, ilk karardaki durumun sürdürülmesi de sözkonusu olabilecektir.

YURTDIŞI DESTİNASYONDA DİREK YAPILANMA

Turizm grubu bünyesinde alınacak karar ile , ilgili yurtdışı destinasyonda, turizm grubuna ait bir incoming acente oluşturulması sürecidir. 

Bu stratejide Turizm grubu, belirlenen yurtdışı destinasyon için kuruluş ve operasyon işlemlerinin tamamını yerelde herhangi bir ortaklık veya iş ilişkisi olmaksızın oluşturur. 

Kuruluş işlemlerinin tamamlanması, kontrat, rezervasyon, operasyon vb. birimlerin oluşturulması, ilgili yurtdışı destinasyona dair operasyonel izin süreçlerinin tamamlanması konuları için belirli bir süreç gerektiğinden zamana yayılacak şekilde kurgu yapılması doğru bir tercih olacaktır.

YURTDIŞI DESTİNASYONDA YEREL PARTNER ŞİRKET YOLUYLA YAPILANMA

Bu strateji, genellikle tercih edilen, Tur Operatörü-Incoming Acente ilişkisidir.  

Belirlenen Yurtdışı destinasyondaki Partner Incoming Acentenin, Tur Operatörü(Turizm Grubu) ile anlaşmasına istinaden konaklama, transfer, tur, shop ürünlerinin, tur operatörü aracılığıyla misafire sunulmasıdır. Tur operatörü, kaynak ülkedeki paket turların oluşturulma sürecini, Incoming Acentenin sunduğu bu hizmetler yoluyla (ve kaynak ülkede satın aldığı diğer hizmetlerle) tamamlar.

Yurtdışı destinasyonda halihazırda operasyon yapan bir acente ile iş ilişkisi Pratik bir şekilde başlayabileceğinden klasik olarak nitelenebilir. 

YURTDIŞI DESTİNASYONDA YEREL PARTNERE ORTAK OLUNMASI YOLUYLA YAPILANMA

Belirlenen yurtdışı destinasyondaki incoming acente paylarına ortak olunması veya ortak girişim (joint venture) yoluyla farklı bir tüzel kişiliğin taraflarca oluşturulmasıdır. 

Her iki yöntemde de Turizm Grubu, fiilen ilgili yurtdışı destinasyonda yer almış olacaktır.

Destinasyon tecrübesi, ürünlerin tespiti, ürünlerin seçimi ve tur operatörüne yönlendirilmesi , yönetim ve finansal konular ile ilgili süreçler ortaklık çerçevesinde belirlenebilecektir.

Bu stratejide, Kaynak ülke tur operatörü olarak , Incoming Acente işlemlerine yönelik daimi veya belirli zamanlarda faal olabilecek bir temsilci bulunması talep edilebilir. 

YURTDIŞI DESTİNASYONDA INCOMING ACENTE SATIN ALINMASI

Belirlenmiş olan yurtdışı destinasyonda , faal olarak turizm faaliyetlerine devam eden bir incoming acentenin, Turizm grubunca satın alınması, turizm grubu bünyesine katılması stratejisidir.

Satın alınan Incoming acentenin faal olduğu destinasyona ait bilgi birikimi, Turizm grubu bünyesine alınmış olmaktadır.

Ayrıca ilgili acentede gerçekleşen tüm finansal ve operasyonel işlemlerin yönetim ve sorumluluğu, Turizm Grubu ve Tur Operatörüne ait olmaktadır. Yereldeki yasal mali mevzuat, turizm otoritesine ait düzenlemelere uyum ve diğer yerel konulara dair global bir bakış açısı edinilmiş olacaktır. 

Destinasyondaki turizm ürününün temini ve seçimi açısından tam yetkili olunması anlamına da gelir. 

DİĞER KONULAR

Yurtdışı destinasyon yönetimi ile ilgili yeni destinasyon oluşturulması stratejileri, Turizm Grubunun mali yeterliliği, operasyonel seviyesi , sektörel bilgi birikimi ve diğer açılardan kendi iç değerlendirmesine istinaden bir tercih unsurudur. 

Bazı destinasyonlara ait ülke düzenlemelerinde, yabancı yatırımcı, pay veya yetki anlamında düzenlemelere tabidir. Yereldeki kişi veya kurumların pay veya yetki sahipliği talep edilebilmektedir.

Yurtdışı destinasyon yönetimi gerçekleştirilecek aşamaya gelindiğinde, hızlı çözümlerle destinasyona giriş yapılması konusu tamamen dinamik bir yapıya sahip olan turizm sektörü adına üst seviye önemlidir. Ancak herhangi bir sebeple ilgili destinasyon veya partner şirket ile ilişiğin sonlanması durumunun gözönünde bulundurularak strateji belirlenmesi yerinde olacaktır. 

Belirlenecek stratejiye uygunsa ve mümkünse; Yabancı bir destinasyonda, yabancı ülkeye dair düzenlemeler sözkonusu olacağından, yurtdışı destinasyonun ilgili düzenlemelerini detaylarıyla analiz edebilecek mali, hukuki veya operasyonel bilgi sahibi yerel kişi ve kurumların yönlendirmeleri önem arz edecektir. 

Belirtilen strateji ve bilgilerle sınırlı olmayan içeriğin, ilgililerine faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla

Yorum Yaz