We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Sektörel Haberler Erman Kayar’ın kaleminden… YURTDIŞI DESTİNASYONLARIN YÖNETİMİ (I)

Erman Kayar’ın kaleminden… YURTDIŞI DESTİNASYONLARIN YÖNETİMİ (I)

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Tur Operatörleri kaynak ülke rolüyle, gerek şirketler gurubu içerisinden, gerekse şirketler gurubu dışından olsun, çeşitli yeni destinasyonlarda; işlerini geliştirmek, kar veya nakit yaratmak, ürün yelpazesini genişletmek vb. nedenlerle varlıklarını sürdürme veya geliştirme eğilimindedirler.

Bu konu kapsamında somut örnekler verecek olursak; Türkiye Merkezli bir tur operatörünün mevcut destinasyonları arasına Maldivler’i ekleme stratejisi, Rusya’daki tur operatörünün Mısır’a yeni bir destinasyon kurma girişimi, Dubai tur operatörünün Avusturya Destinasyonu’nu açması benzeri kurgulanmış örnekler sıralanabilir.

Operatörü yurtdışında bulunup yönetim merkezi yurtiçinde olan turizm gurupları da aynı şekilde yeni bir yurtdışı destinasyon ekleme arzusunda olabilirler. Veya mevcut grup dışı operatörlerine farklı bir destinasyonda hizmet verme durumu sözkonusu olabilir.

Bu örnekler ışığında ve diğer özellikleri kapsamında Yurtdışı Destinasyon Yönetimi konusunu incelemeye başlayalım.

DESTİNASYON YÖNETİMİNİN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMA ÖZELLİĞİ

Destinasyon Yönetimi ile sözkonusu Turizm Topluluğu bünyesindeki operatörlere ürün çeşitliliği, zaman içerisinde şirketler topluluğu dışında hizmet verilmesi muhtemel operatörlere ise turizm ürünü sağlanmış olacaktır.

“Açılacak yeni destinasyon, turizm topluluğu bünyesindeki tur operatörüne ürün sağlaması ana işlevi yanında, zamanla destinasyondaki tecrübesi sayesinde diğer grup dışı tur operatörlerinin ilgili destinasyon için incoming (karşılayıcı) acentesi durumuna gelebilecektir.”

Ürün çeşitliliğini kısaca ifade etmek gerekirse;

Konaklama ürünlerinde; Uygun bütçeli veya lüks ürün olarak tanımlanabilecek tesisler, bölgeler, operatöre sunulabilecek ürün yelpazesini genişletecektir. Ayrıca Farklı bir destinasyon açılması , kaynak pazarda tur operatörünü yeterli ürün sahibi kılacaktır.

Transfer; Sadece temel olan grup transfer yerine, hava, kara deniz transferleri, lüks araç transferleri, aileye yönelik özel transferler vb. Ürün çeşitlendirmesi yapılabilir. Transfer bölgeleri çeşitlendirilebilir.

Tur Operatörü, misafirlerine destinasyonda çeşitli seçenekler verebileceği kültür, gezi (tur) ve alışveriş (shop) imkanları sunabilecektir. Tur operatörünün kaynak ülkedeki satış kabiliyeti desteklenmiş olacaktır.

Ören yeri girişleri, tarihi bölgelere düzenlenecek turlar, shop faliyeti olarak tanımlayabileceğimiz destinasyona özel ürün veya hediyelik eşyaların misafirce satınalınabileceği mağazalara düzenlenecek girişler vb.
Bunların yanında, ana hizmet konularına ek olarak , sigorta, rehberlik, VIP hizmetler vb alanlar da çeşitliliğe örnek olabilecek hizmetlerdir.

DESTİNASYON YÖNETİMİNİN NAKİT YARATMA ÖZELLİĞİ

Yurtdışı Destinasyon Yönetimi, yeni destinasyonların açılması yoluyla hizmet alışverişi sağlayacaktır,

Destinasyondaki konaklama tesisleri ile gerçekleştirilecek hizmet alışverişinin nakit hacmine yüksek oranda katkısı olur.

Destinasyondaki Transfer tedarikçileri ile gerçekleştirilecek işbirlikleri sayesinde nakit hacmi yaratılmış olur.

Destinasyonda tedarikçilerden , misafire sunulmak üzere alınacak hizmetler olan tur , shop ve diğer hizmetler yoluyla nakit hacmi yaratılmış olur.

Nakit yaratma yeteneği sayesinde Destinasyon Yönetimi Birimlerinin dahil olduğu turizm grup şirketleri , şüphesiz ki finans kuruluşları nezdinde kredibilitesi yüksek birimler haline geleceklerdir. Şirketler topluluğu bünyesinde nakit yaratma hacmi Büyük olan bir Destinasyon Yönetim Merkezi/Şirketi bulunması, diğer topluluk şirketlerine de olumlu ticari itibar sağlayacaktır. Global veya Yerel Finans kuruluşları nezdinde artı özellik olacaktır.

DESTİNASYON YÖNETİMİNİN KAR YARATMA ÖZELLİĞİ

Turizm Grubu bünyesine dahil olacak yeni destinasyonların nakit yaratma özelliği yanında, elbette kar yaratma özellikleri de dikkate değerdir. Şirketlerin, “piyasa değerlerini arttırmak”, “nakit akışı yaratarak varlıklarını sürdürebilmek” , “bilinirliklerini arttırmak” gibi önde gelen amaçlarının yanında bir diğer amaçları da Kar yaratabilmektir.

Yurtdışı Destinasyon Yönetimi yoluyla yönetilecek destinasyonların , hizmet türlerine göre alış ve satış arasındaki olumlu farklar veya handling hizmeti gibi doğrudan üretecekleri hizmetlere dair gelir ve dolayısıyla kar üretme fonksiyonları bulunmaktadır.

Yurtdışı Destinasyonların yönetimi konusu; ürün çeşitliliği, nakit yatarma, kar, riskin çeşitlendirilmesi gibi alanlarda konu edilebilir.

Global çaptaki turizm hareketine bakıldığında , kaynak ülkedeki tur operatöründen ,destinasyona doğru gerçekleşen akışın, ekonomik, siyasi, konjonktürel değişiklikler, stratejik, operasyonel, iklimsel ve daha pek çok sebeple riskte olduğunu unutmamak gerekir.

Zaman içerisinde, krizlere hazırlıklı olma gerekliliği elzem olan ve global anlamda tecrübeli bir Türk Turizm Sektörü oluşmuştur. Sektörün Türkiye’ye yönelik turizm operasyonlarına ek olarak , ürün çeşitliliği, kar oluşturabilme, nakit yaratma özellikleri ile birlikte Riskin Çeşitlendirilmesi kapsamında, “Yurtdışı Destinasyonların Yönetimi” konusu da ön plana çıkarılmalıdır.

Yorum Yaz