We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Aktüel Danıştay Ünlü Otelin Ruhsatını İptal Etti

Danıştay Ünlü Otelin Ruhsatını İptal Etti

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 17 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.

Durdurma kararlarına rağmen 2013’te tamamlanarak faaliyete geçen İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Park Otel’in imar planları ve inşaat ruhsatı Danıştay tarafından iptal edildi. Kararla birlikte Park Otel kaçak duruma düştü.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, Gümüşsuyu’nda 1989’da başlayan Park Otel inşaatına karşı açılan davalarda bina yüksekliğinin bitişikteki kentsel SİT alanı Alman Konsolosluğu’nun çatısını geçmesi ve Ayaspaşa’nın tarihi dokusunu bozacak bir yapılaşmaya yol açması nedeniyle imar planlarının iptali isteniyordu.

Danıştay, Şubat 2019’da otelin konsolosluk binasından yüksek olmasının kabul edilebilir hata olduğunu belirtmişti. Bu karar, Eylül 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulmuştu. Bozma kararında, otelin yüksekliğinin konsolosluk binasının saçak kotunu aşamayacağının açık olduğu kaydedilmişti.

Ayrıca, otelin zemin katının altında yedi kat daha bulunduğu belirtilerek bu alanların tamamının emsal hesabına dahil edilmemesi nedeniyle inşaat ruhsatının şehircilik ilke planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtilmişti. Dava dosyası bu nedenle Danıştay 6’ncı Dairesi’ne geri gönderilmişti.

‘Konsolosluğun çatısını aşamaz’

Danıştay 6’ncı Dairesi, davayı Mart 2023’te karara bağladı. Kararda, Park Otel’in ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescil edilen Alman Başkonsolosluğu’nun komşusu olduğu, bu nedenle yapılanmanın konsolosluk binasının saçak kotunu aşamayacağı aktarıldı.

‘Altyapıya yük getiriyor’

Karara göre, otelin bodrum katlarının kullanım kararları ve yapılaşma hakları yoğunluk artışına yol açıyor. Sosyal ve teknik altyapıya yük getiren bu durum, ulaşım etütlerini etkiliyor, kentsel maliyetleri artırıyor ve planla sağlanan bütünlüğü zedeliyor.

Danıştay 6’ncı Dairesi, bu nedenlerle imar planları ve planlara dayalı yapı ruhsatında şehircilik ilkeleri planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay, Park Otel’in imar ve inşaatında hukuka uygunluk bulamadı

Yorum Yaz