We-Flytour-GM-Banner-Animation
GlobalYatakBankasi-1A
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Titanic Hotels’ten Güvercinlik dosyası

Titanic Hotels’ten Güvercinlik dosyası

Bodrum yangınından sonra bazı iddialarla karşı karşıya kalan Titanic Hotels, güvercinlik yangını hakkındaki bilgilendirme dosyasını kamuoyu ile paylaştı.

 

  • Titanic Deluxe Bodrum Otelimizin bulunduğu bölge ekteki, 25 Eylül 1987 tarih ve 19585 sayılı Resmi Gazetede de görüldüğü gibi 11 Eylül 1987 tarih ve 87/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile; ”Güvercinlik Koyu Turizm Merkezi” adı altında TURİZM MERKEZİ olarak ilan edilmiştir. 11Eylül 1987 tarihli ve 87/12106 sayılı kararnamenin 16. maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir.
  • 11 Eylül 1987 87/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Turizm Merkezi olarak ilan edilen Güvercinlik Koyu Turizm Merkezi’nin krokisi ektedir.

  •  Güvercinlik Koyu Turizm Merkezi alanında kalan arazinin bir bölümü 12.08.1991 tarihinde ve 1741 sayılı Bakanlık oluru ile Orman Bakanlığı tarafından Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir.
  • ‘’Güvercinlik Koyu Turizm Merkezi’’ bölgesinin Orman Bakanlığı tarafından 1991 yılında Turizm Bakanlığına devir edilmesinden sonra, 1997 yılında yatırımcılara Turistik Tesis yapmak amacıyla ÖN İZİN’ler verilmeye başlanmıştır. 09.02.2016 tarihinde hisse devri ile TITANIC GRUBU’na dahil olan 3598 no’lu parsel için ilk yatırımcı firmaya Turistik Tesis yapılması amacıyla 11.11.1997 tarihinde ÖN İZİN verildiğine dair Turizm Bakanlığı yazısı ektedir.
  • Bölgenin “Turizm Merkezi” olması nedeni ile 2006 yılında yatırımcı işletmelere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından KESİN tahsisler verilmeye başlanmıştır. 01.06.2006 tarihinde Günal İnşaat A.Ş.’ye batı bölgesinde bulunan Pina Yarımadası yakınındaki 3599 no’lu parsel tahsis edilmiş, Yine 01.06.2006 tarihinde 3600 no’lu parsel Maksimum Turistik Tesisler A.Ş.’ye tahsis edilmiş, Son olarak 13.11.2006 tarihinde bölgenin en doğusundaki 3598 parsel Güvercinlik Turizm A.Ş.’ye (2016 yılında hisse devri ile Titanic Deluxe Bodrum Otel) tahsis edilmiştir.
  • Bu Tahsisler, 2006 yılından itibaren çeşitli sebepler ile el değiştirmiş ve günümüze gelindi ğinde ise bölge artık bir Turizm Bölgesi kimliğine bürünmüştür. Turizm Bölgesinde 3 farklı parselde faaliyet halinde 3 farklı otel işletmesi bulunmaktadır.
  • 3598 no’lu parseldeki tahsisin sahibi olan Güvercinlik Turizm A.Ş.’nin hisseleri Kültür ve Turizm Bakanlığının ekli 09.02.2016 tarihli olurları ile Titanic Oteller Grubu tarafından devir alınmıştır.

  • 3598 no’lu parselin, Güvercinlik Turizm Tic. A.Ş. adına 13.11.2006 tarihinde yapılan kesin tahsisinden sonra söz konusu sahaya ait ağaç ve rölöve planının 11.02.2009 tarihinde onaylandığı ve 05.02.2011 tarihi ile 28.03.2014 tarihlerinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaç temizliği yapıldığını gösteren Orman Bölge Müdürlüğü Bilgi Notu ektedir.

  • Bölge ile ilgili tüm bu süreci ve 2007 yılında çıkan orman yangınında yanan bölümleri açıklayan Orman Bölge Müdürlüğünün bilgi notu da ektedir. Bu bilgi notunda yukarıda bahsedilen tahsis süreçleri de dahil olmak üzere pek çok önemli bilgi de bulunmaktadır. Bilgiler içerisinde; “ BAKANLIKÇA KESİN TAHSİSİ YAPILAN YERLERİN TAMAMI 1980 YILININ İLK YARISINDA KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMASI YAPILMIŞ SAHALARDIR. BU ALANLARDA KORUMA ALTINDA BULUNAN HALEPÇAMI BULUNMAMAKTADIR.” Bir başka paragraf ise “2007 YILINDA GÜVERCİNLİK’TE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA 223 Ha ALAN YANMIŞTIR. BU YANGINDA TAHSİSİ YAPILAN MİA TURİSTİK TESİSLER AŞ 29 BİN M2 YANGINDAN ETKİLENMİŞTİR.” açıklaması mevcuttur. Görüldüğü üzere TITANIC DELUXE BODRUM OTEL’in bulunduğu ve GÜVERCİNLİK TURİZM A.Ş.’ye tahsis edilen 3598 no’lu parsel bu yangından etkilenmemiştir.
  • Ayrıca Habertürk’ün değerli yazarlarından Sayın Sevilay Yılman Hanımefendi’nin 08.07.2020 tarihli “Suç duyurusunda bulunuyorum” başlıklı yazısına istinaden Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliğinin cevabı da ekte görülmekte olup, yine bu cevabi yazıda, yanan alanın TITANIC DELUXE BODRUM OTEL’in bulunduğu 3598 parselde yaşanmadığı açık şekilde belirtilmektedir.

Sonuç itibariyle gerçekler; Titanic Deluxe Bodrum Oteli’nin bulunduğu bölge, Otel Yatırımları gerçekleştirilmek üzere 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

Bölge 1991 yılında Orman Bakanlığından, Turizm Bakanlığına devir edilmiş ve 1997 senesinden itibaren yatırımcılara Turistik Tesisler yapılmak üzere ÖN İZİN’ler verilmiş, 2006 senesinde ise kesin tahsisler yapılmış ve yaşanan yangın afeti bu tahsislerden sonra 2007 yılında olmuştur.

Titanic Oteller Grubuna ait “Titanic Deluxe Bodrum Oteli” 2007 yılında gerçekleşen ve 223 Hektar alanın yandığı belirtilen orman yangınından etkilenen alanda değildir.

Titanic Deluxe Bodrum Oteli, Titanic Oteller Grubuna, başka bir alanda çıkan orman yangınının gerçekleştiği 2007 yılından çok sonra 09.02.2016 tarihinde dahil olmuştur.

Titanic Oteller Grubu, Güvercinlik Bölgesindeki bu otel yatırımını kaba inşaatı devam ederken hisse devri vasıtası ile edinmiştir.

Otel yatırımının gerçekleştiği alanın yangından etkilenmediği çok açık ve net şekilde ispatlı olduğu sonucuna varıldıktan sonra hisse devir işlemleri firmamız tarafından tamamlanmıştır.

 

Yorum Yaz