YENİ SİSTEMDE BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK

Güncel, Sektörel Haberler, slide 13 Temmuz, 11:20'de eklendi
YENİ SİSTEMDE BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK – Yeni sistemde Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da görev ve yetkilerini düzenleyen Teşkilat Kararnamesi Resmi Gazete yayınlandı…

YENİ SİSTEMDE BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK – Yeni sistemde Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da görev ve yetkilerini düzenleyen Teşkilat Kararnamesi Resmi Gazete yayınlandı…

YENİ SİSTEMDE BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK

YENİ SİSTEMDE BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK

24 Haziran seçimleri ile 16 Nisan referandumunda kubul edilen yeni anayasayla göre bakanlıkların görev ve yettkilerini düzenleyen teşkilat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Karartnameye göre  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev ve yetkileri  şöyle:

“Tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek. Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapma ve yaptırmak. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.”

Ayrıca;

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmakla görevli olacak.
Kararnamede merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşan Bakanlığın ana hizmet birimleri daha önce de mevcut olan sekiz genel müdürlük, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Bakanlığı ile üç daire başkanlığından oluştu.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.