We-Flytour-GM-Banner-Animation
GlobalYatakBankasi-1A
atf_banner-02
Anasayfa Güncel Yeni yılın turist rehberi ücretleri

Yeni yılın turist rehberi ücretleri

2022 Yılı Rehber Taban Ücretleri Açıklandı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6326 sayısı “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilir.” denilmektedir.

Bakanlık tarafından rehber taban ücretleri 2022 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki tablodadır:

Hizmet Grubu
Günlük Tur 872 TL
Transfer 437 TL
Gece Turu 437 TL
Paket Tur 1051 TL
Aylık Ücret 8.717 TL

 

Ücretler 01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Yorum Yaz