İŞTE TURİZMCİLERİN BAŞBAKAN’DAN İSTEDİĞİ DESTEK TALEPLERİ ….

Güncel, Sektörel Haberler, slide 17 Haziran, 11:55'de eklendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, turizmcilerin destek taleplerini iletti. Sektör, konaklamada yüzde 8, hizmetlerde yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 5’e çekilmesini, vergi ve sigorta prim ödemelerinin ertelenmesini ve devlet memurlarına tatil teşviki verilmesini istedi.

bask1
Bölge ülkelerindeki istikrarsızlıklar, artan terör eylemleri ve Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle zor günler yaşayan turizm sektörü, destek için devletin kapısını çaldı. Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyetinde yer alan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, sektörün taleplerini bir rapor halinde önceki gün gerçekleşen görüşmede Başbakan Binali Yıldırım’a iletti. Ulusoy, taleplerin not edildiğini, sektöre ilişkin yeni bir adımın atılması gerektiğini söyledi. Turizm sektörünün hükümetten beklediği adımlar arasında vergi indirim talebi öne çıktı. Sektör Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve sosyal güvenlik priminde indirim istedi. Başbakan’a sunulan raporda halen konaklamada yüzde 8, diğer hizmetlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 5’e indirilerek tek bir oran olarak uygulanması istendi.‘VERGİ VE PRİM ÖDEMELERİ ERTELENSİN’

Turizmcilerin önerileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip işletmelerin 2016 yılında tahakkuk eden tüm vergilerinin faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi de bulunuyor. 2016 yılı için bakanlıktan işletme belgesi sahibi tüm işletmelerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren payının devlet tarafından karşılanması ve bu işletmelerin ve 4B statüsünde çalışan rehberlerin prim ödemelerinin faizsiz olarak asgari bir yıl ertelenmesi de pakette yer alıyor. Turizm taşımacılığında kullanılan yakıttan ÖTV alınmaması da öneriler arasında.

‘CHARTER DESTEĞİ ARTIRILSIN’

Turizmciler Türkiye’ye turist getiren seyahat acentelerine 1 Nisan-31 Ağustos 2016 arasında verilecek 6 bin ABD doları tutarındaki charter desteğinin de yıl sonuna kadar uzatılmasını; Orta Doğu-İran pazarlarında hareketliliği artırmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da destek kapsamına alınmasını istiyor. Daha önce 1 Nisan-31 Mayıs olarak belirlenen destek süresi 9 Haziran’da 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Bu girişimle turizm sektörüne 900 milyon TL destek sağlanacağı hesaplanmıştı. Desteğin kasım ayına kadar uzatılabileceği ifade edilmişti.

‘MEMURLAR TATİL YAPMAYA ÖZENDİRİLSİN’

Turizmcilerin önerileri arasında kamu çalışanlarının yurt içinde tatil yapmaya teşvik edilmesi de yer alıyor. İşte turizmcilerin talepleri:

-Hali hazırda konaklamada yüzde 8, diğer hizmetlerde yüzde 18 olan KDV yüzde 5’e indirilsin. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip işletmelerin 2016 yılında tahakkuk eden tüm vergileri faizsiz olarak bir yıl ertelensin.

-Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasın.

-Charter desteği genişletilsin.

-Yenikapı miting alanı kruvaziyer limanı olsun.

-A Grubu seyahat acentelerine getirdikleri turist başına en az 20 euro destek sağlansın.

YURT DIŞI İÇİN ÇALIŞMA VAR

Toplantıda yer alan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yurt dışındaki Türklerin Türkiye’de tatil yapması için çalıştıklarını söyledi.

‘ÖZEL ÇALIŞMA YAKINDA AÇIKLANACAK’

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, çarşamba günü öğlen saatlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyet ile görüşmüş, toplantıda turizm sektörünün sorunları ele alınmıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Başbakan Yıldırım’ın turizm alanına yönelik hazırlanan özel çalışmayı yakında açıklayacağını bildirmişti.

Ulusoy tarafından toplantıda Başbakan Binali Yıldırım’a iletilen taleplerin tamamı şu şekilde:

TURİZM SEKTÖRÜNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER VE ATILMASI BEKLENEN ADIMLAR

1. Yapısal ve Mali Tedbirler

a. Turizm sektöründe KDV oranının tüm hizmetler için tek bir oran olarak uygulanması ve bir indirime gidilmesi. Halen konaklamada %8 diğer hizmetlerde %18 olarak uygulanan oranların tüm hizmetler için % 5’e çekilmesi.

b. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahip işletmelerin 2016 yılında tahakkuk eden tüm vergilerin faizsiz olarak asgari bir yıl ertelenmesi.

c. 2016 yılı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi tüm işletmelerde çalışanların SGK işveren payının devlet tarafından karşılanması, bu işletmelerin ve 4B statüsünde çalışan rehberlerin prim ödemelerinin de faizsiz olarak asgari bir yıl ertelenmesi.

d. Turizm taşımacılığında, söz konusu taşımanın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi bir işletme ile sözleşmeli yapıldığının belgelendirilmesi halinde kullanılan yakıttan ÖTV alınmaması.

e. Otellerimizin ecri misil, kira ve benzeri devlete ödenen bedellerinde indirime gidilmesi ve yenileme teşviklerinin verilmesi.

f. Halen yalnızca sağlık turizminin içinde olduğu “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi” kapsamına tüm turizm sektörünün dâhil edilmesi.

g. Yayınlanan Hükümet kararı ile 1 Nisan-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında verilecek 6000 Amerikan Doları tutarındaki charter desteğinin yeniden ele alınarak, pazarlara göre süresinin yeniden düzenlenip ilaveten Ortadoğu – İran pazarlarında hareketliliği arttırmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da ilave edilmesi.

h. Kamu çalışanlarına verilecek bir destek ile 2016 yılında ülke içerisinde tatil yapmalarının özendirilmesi.

i. Son yıllarda sektördeki payı ve önemi giderek artan kruvaziyer turizminin önündeki en büyük engel olan İstanbul’daki liman sorununun Yenikapı miting alanında bir kruvaziyer limanı yapılarak çözülmesi.

j. Kamu kurumları ve Belediyelerin düzenleyecekleri gezileri ilgili yasalar gereği zorunlu olduğu üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi seyahat acentaları aracılığı ile yapılması ve kokartlı rehber kullanılması hususunda bir genelge ile uyarılmaları.

k. Yurt dışından ülkemize yolcu getiren A Grubu Seyahat Acentalarına getirdikleri turist sayısına bakılmaksızın kişi başına en az 20 Euro destek sağlanması.

l. Seyahat acentalarının sağlık turizmi faaliyetlerini arttırmaya ve teşvike yönelik olarak, seyahat acentalarının vergi istisnasından yararlandırılarak  sağlık turizmi hizmetleri ile ilgili vergi alınmaması  veya 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. Maddesi’nin 13. Fıkrası hükümlerinde belirtilen  %50  oranında vergi indirimi uygulanması için gerekli mevzuat düzenlemesinin acilen yapılması ve sağlık turizmi yapacak ya da halihazırda yapan seyahat acentalarına vergisel anlamda kolaylıkların sağlanması

2.Tanıtım ve İmaj çalışmaları

a. Bakanlığımızın tanıtım bütçesinin ciddi bir biçimde arttırarak sektör kurumları ile işbirliği içerisinde Pazar bazında bir imaj kampanyası başlatılması.

b. Yapılacak bu kampanyalarda dünyaca ünlü yüzlerin kullanılması suretiyle Türkiye algısının güçlendirilmesi.

c. Çok hızlı bir biçimde Pazar payımızı yükseltme olanağı olan başta Almanya, Ortadoğu, İran, Çin, Güney Amerika, Uzakdoğu, Asya Pasifik, Hindistan, Pakistan İskandinavya olmak üzere Pazar bazlı roadshowlar ve Workshoplar yaparak pazarların hareketlendirilmesi.

d. Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğu yönünde tanıtım çalışmalarının yürütülmesi

Bunlara ek olarak,

Turizm sektöründe yaşanan zor sürecin en az hasarla atlatılması amacı ile alınan önlemlerden özellikle sayıları oldukça fazla olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanmasının mümkünleştirilmesi

-Yurt dışı Fuarlarına katılımın ve turizm, tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin, 14.11.2010 tarih ve 2010/9 sayılı tebliğin yalnızca asli fonksiyonu konaklama olan işletmeleri kapsaması ancak, ülkenin tanıtım ve pazarlamasının asıl itibariyle seyahat acentaları tarafından gerçekleştiriliyor olmasından hareketle, seyahat acentalarının da söz konusu tebliğ kapsamında alınması,

-Söz konusu tebliğ ve bu tebliğe dayanak alınarak düzenlenen Yurt dışı Fuar ve Tanıtım Desteği hakkında Genelge kapsamında değerlendirilmesi ayrıca bu kapsamda seyahat acentalarının yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımları ile yurt dışında geçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için gerekli desteklerden yararlanılabilmesi için destek sağlanması,

-1999 yılında turizmde yaşanan olumsuzlukları aşmak ve sektörümüzü ayakta tutmak üzere uygulanan Kalkınma Bankası kaynaklı Seyahat Acentalarımızın bir yıl önce getirdiği dövizin belli bir oranında düşük faizli bir yıl ödemesiz uzun vadeli (3-5 yıl) bir kredinin benzer bir modelle ve süratle sağlanması,

-‘Turizm Teşvik Kanunu’ 13. Maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 750 bin dolar ve üzeri döviz miktarı sağlamaları gerekmektedir’ şeklinde çıkan kararda asli fonksiyonu ülke içerisindeki turizm ürünlerini yurt dışına doğrudan pazarlamak ve bu hizmetleri sunarak yurt dışına satmak olan Seyahat Acentalarının yer alması hususunda düzenleme getirilmesi,

-Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan terör olaylarının sektörümüze olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacı ile ülke olarak sahip olunan tarihi, kültürel ve turistik değerlerin, bir anlamda yeniden tanıtımı için projeler geliştirilmek suretiyle kaybedilen pazarların kazanılması,  turist trafiğinin yeniden canlandırılması için yeniden çalışmalar yapılması. Örnekse Brüksel havalimanında yaşanan bombalı saldırıdan sonra Belçika’nın gerçekleştirdiği ve elektronik ortamda yayınladığı ‘Neden Belçika’ya gidebilirsiniz?’ çalışması.

-Ayrıca bu çalışmalara ek olarak yurt dışından ülkemize turist akışının arttırılabilmesi için Sayın Başbakanımız veya Bakanımızın imzasını taşıyan bir davet mektubunun yurt dışında yaşamakta olan Türk Vatandaşlarının tatil programlarını ülkemizde gerçekleştirmeleri amacı ile gönderilmesi,

-Uçuş başına verilen desteklerin Eylül ayına değil de yılsonuna kadar uzatılması için gerekli çalışmaların yapılması uçuş zincirlerinin Ağustos ayında kesilmesine engel olacak ve verilen desteğin amacına ulaşmasını sağlayacaktır,

-BDDK tarafından sektörün bankalarla olan kredi ilişkilerini rahatlatmak amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğinin Geçici 9. Maddenin (b) bendinde ‘Ancak, bu krediler için ilgili grup itibarıyla ön görülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır’ denilmektedir. Ancak, bankalar murakıp denetimlerinde karşılık ayırmama gerekçesi ile ilgili sorulara muhatap kaldıklarından bu maddenin işletilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle bu hükmün ‘özel karşılık ayırmazlar ‘ şeklinde kesin bir hüküm olarak düzeltilmesi.

-Öncelikle, sektörün kaybettiği morali yeniden kazanabilmesi için, Devletin arkasında olduğu duygusunun kazandırılması, bunun içinde; Bankaların anlayışlı davranmasının sağlanması ve Devletin ilgili kurumlarının anlayışlı olması.

–    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca özel bir düzenleme yapılarak turist taşımacılığı yapan araçların, ticari taşıma yapan araçlardan farklı bir kategoride değerlendirilmesinin temin edilmesi gerekmektedir. Zira; ticari taşıma düzenlenmesi içerisinde büyük karışıklıklar ve sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca TÜRSAB’ın UKOME’lerde temsil edilmesi son derece elzemdir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.