We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa DÜNYA Yunanistan turizminin detaylı analizi yayınlandı

Yunanistan turizminin detaylı analizi yayınlandı

Yunanistan’daki turizm sektörünün iç dinamizm unsurlarını ve dış çevresinin sunduğu fırsatları etkin bir şekilde güçlendirmeyi amaçlayan SWOT analizi yayınladı.
Turizm Bakanlığının Sektörel Kalkınma Programı (SDP)’de yayınlanan 2021 – 2025 programlama dönemi Ulusal Kalkınma Programı’nda (UKP) şu başlıklara yer verildi:

Güçlü Yönler:

1. Çoğunlukta, ülkenin bölgeleri son derece çekici plajlara sahiptir (karayla çevrili Batı Makedonya hariç), mavi bayraklı çok sayıda plaj (497 plaj ve 2020’de 14 marina).
2. Ülkenin kıyı şeridinin 16.000 km’yi aşması, nominal alanına göre alabileceği ziyaretçi sayısı açısından ülkenin kapasitesini katlayan bir özelliktir.
3. Turist tekneleri için önemli sayıda bağlama yeri.
4. Alternatif turizm biçimlerinin gelişmesini destekleyen doğal kaynakların çeşitliliği ve iklim özellikleri.
5. Aşırı rakımı olmayan ve kural olarak kıyılara yakın dağlık hacimler, dağ ve deniz turizmini bir arada mümkün ve çekici hale getirir.
6. Zengin kültürel, tarihi ve çevresel stok.
7. Çok sayıda ve çeşitli Bizans anıtlarıyla inanç turizmi için önemli bir çekim noktası.
8. Geleneksel, yerel veya yerel olmayan, birincil ve ikincil ürünlerin zengin üretimi – uluslararası kabul görmüş tarım-gıda ve gastronomi ürünleri (örneğin zeytinyağı, beyaz peynir vb.).
9. Düşük düzeyde okuma yazma bilmeyen genel nüfusun yüksek eğitim düzeyi.
10. Elektronik medyanın sürekli artan kullanımı ve Yunan turizm işletmeleri tarafından turist pazar yerlerinin kullanımı.
11. Misafirperverlik ve otantik misafir deneyimleri sağlama taahhüdü.
12. Doğu Akdeniz’deki diğer turistik yerlere kıyasla turistler için yüksek derecede güvenlik.
13. Turizm altyapı projelerine önemli yatırımlar (iyileştirilmiş yol ağı, önemli sayıda havaalanı, geniş ölçüde kıyı denizyolları vb.) ve bunların sürekli iyileştirilmesi.
14. Birçok farklı ülkeden çok sayıda ziyaretçi.
15. Balkan pazarlarında büyük penetrasyon.

Zayıf Yönler:
1. Turistik faaliyetin özelliklerini yakalamak ve bu verileri işlemek için tek bir veri tabanının olmaması.
2. Turistik ürünün güçlü bir mevsimselliği ile sonuçlanan özel turizm türlerinin sınırlı gelişimi ile “Güneş, Deniz ve Kum” ürününe vurgu yapılması.
3. Belirli destinasyonlarda turist altyapısının yüksek coğrafi yoğunluğu.
4. Çevresel anlaşmalara ve düzenlemelere katı bir şekilde uyulmaması nedeniyle doğal kaynaklar üzerindeki yük.
5. Geleneksel organizasyon ve operasyon biçimlerini takip eden, özellikle küçük ve çok küçük olanlar olmak üzere, büyük bir kısmı ile Yunan turizm işletmelerinde düşük iş ve teknolojik yenilik penetrasyonu.
6. Ziyaretçi sayısındaki artışa kıyasla turizm gelirinde orantısız olarak düşük büyüme.
7. Turizm sektörünün insan kaynağını geliştirmek için hedefli bir strateji ihtiyacı.
8. Özellikle alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi için doğal ve kültürel kaynakların düşük kullanımı.
9. Özel turizm altyapılarındaki eksiklikler, örneğin; engelliler için.
10. Turist yatırımlarının geliştirilmesi için belirli alanlarda mekansal planlama eksikliği.
11. Genellikle birbiriyle örtüşen sorumluluklara sahip çok sayıda ilgili hizmete sahip turizm işletmelerinin kurulması ve işletilmesi için karmaşık yasal çerçeve.
12. Parite nedeniyle Yunanistan’a kıyasla daha rekabetçi destinasyonlar – özellikle Adriyatik ve Doğu Akdeniz’deki eski Yugoslavya ülkeleri.

Fırsatlar:
1. Mevcut tüm finansal araçları kullanarak turizm altyapısını ve hizmetlerini iyileştirmenin ve geliştirmenin yanı sıra turizmde yenilikçiliği ve girişimciliği güçlendirme olanakları (ESPA 20121 – 2027, EPA 2021 – 2025, InvestEU, Kurtarma Fonu, Yeşil Fon, vb.).
2. Ziyaretçilerin deneyimlerini kültürel anıtlara yükseltmek amacıyla yeni teknolojilerin kullanılması (3D sunumlar, Ziyaretçiler için uygulamalar ve sanal gerçeklik çözümleri).
3. Özel yatırımların güçlendirilmesi yoluyla turistik ürünün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi.
4. Yunan turizmini besleyen geleneksel pazarların ötesinde yeni coğrafi pazarların ortaya çıkması.
5. Küresel yaşam standartları yükselmeye devam ettikçe artan turizm harcamalarına ilişkin beklentiler.
6. Turizmden elde edilen GSYİH yüzdesinin düşük olduğu Bölgeler için kullanım ve kalkınma ve tematik turizm biçimleri yoluyla turizm geliştirme olanakları.
7. Özel altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılarak tematik formların (örn. sağlık turizmi) geliştirilmesi.

Yorum Yaz